Z założenia regulacja ta była czasowa i wygasła wraz z końcem 2022 r. Czy w Polsce spełniła swoją rolę? Chyba nie do końca, ale nie w tym jego wartość. Po latach dokręcenia śruby zmienił on postrzeganie rynku kapitałowego przez unijnych decydentów i stał się jaskółką w zmniejszaniu obciążeń dla emitentów. Teraz przyszedł czas na głębsze zmiany w rozporządzeniu prospektowym, które mają być wprowadzone w ramach opublikowanego przez Komisję Europejską pakietu propozycji legislacyjnych – Listing Act.