Better Europe EuSEF ASI to pierwszy w Europie Środkowej europejski fundusz na rzecz przedsiębiorczości społecznej, który uzyskał wpis w rejestrze prowadzonym przez Komisję Nadzoru Finansowego. Oznacza to zielone światło do rozpoczęcia działalności inwestycyjnej.

Fundusz jest zarządzany jest przez Ludwika Sobolewskiego, byłego prezesa giełd papierów wartościowych w Warszawie i w Bukareszcie, menedżera instytucji finansowych i eksperta rynków kapitałowych z trzydziestoletnim doświadczeniem zawodowym; obecnie także partnera w firmie doradztwa finansowego, Qualia AdVisory.

Funduszy o tego typu konstrukcji jest aktualnie w Unii Europejskiej 18. Mają one obowiązek inwestowania co najmniej 70 proc. aktywów w przedsiębiorstwa, które oprócz stopy zwrotu dla inwestorów są nastawione w pierwszym rzędzie na generowanie pozytywnych skutków społecznych. Do 30 proc. środków może zaś być inwestowana w sposób abstrahujący od celów społecznych. EuSEF jest regulowany zarówno przez prawo krajowe, jak i regulacje UE.

Fundusz podlega ograniczeniom co do polityki inwestycyjnej, natomiast może oferować udziały w funduszu inwestorom na zasadzie transgranicznej.

Jak podano w komunikacie, Better Europe EuSEF ASI ma się skupiać na wspieraniu procesów odbudowy tkanki społecznej i gospodarczej w Ukrainie. Może to być realizowane zarówno przez inwestycje w projekty zlokalizowane w Ukrainie, jak i na terytoriach państw członkowskich Unii Europejskiej.