O tym, jak wyglądać powinien ład korporacyjny i jakie wyzwania się z nim wiążą, dyskutować będą eksperci 17 listopada podczas konferencji Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego „Ład korporacyjny 2022: system zasad w erze niepewności” .

– Ład korporacyjny to pojęcie, które często przywoływane jest w różnych kontekstach, bywa niejednakowo rozumiane lub jego znaczenie jest w ogóle niejasne. Tymczasem mówi on o zasadach kluczowych ze względu na ich wpływ na bezpieczeństwo obrotu gospodarczego oraz stabilność i zdolność rozwoju przedsiębiorstw – podkreśla Marcin Obroniecki, prezes Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego.