[b]1998 rok[/b]

lipiec — wybór doradcy do prywatyzacji PZU

[b]1999 rok[/b]

marzec — październik — dokapitalizowanie PZU obligacjami Banku Handlowego; rząd zatwierdza strategię prywatyzacji towarzystwa i rozpoczyna się przetarg na jego akcje.

październik — przed podpisaniem umowy prywatyzacyjnej PZU, w tajemnicy przed jego akcjonariuszami, zarząd towarzystwa podpisał umowę o sprzedaży akcji BIG Banku Gdańskiemu (obecnie Bank Millennium) — Deutsche Bankowi. Porozumienie z niemieckim bankiem godziło w interesy grupy ubezpieczeniowej Eureko, która kupiła 20 proc. akcji PZU.

5 listopada 1999 rok — podpisano umowę prywatyzacyjną PZU. Za 3 miliardy złotych — konsorcjum europejskiej grupy firm ubezpieczeniowych Eureko i BIG Banku Gdańskiego kupiło 30 procent akcji spółki. Emil Wąsacz, minister skarbu powiedział, że jest to najbardziej opłacalna transakcja jakiej dokonał jako minister.

listopad — Eureko kupiło 20 proc. akcji PZU, 10 proc. nabył BIG Bank Gdański (obecnie Bank Millennium). Za jedną akcję zapłacono 116,5 zł. Za cały pakiet zaś 3,02 mld zł.

2000 rok

listopad — Ministerstwo Skarbu Pańska pod kierownictwem Andrzeja Chronowskiego złożyło pozew o unieważnienie umowy sprzedaży akcji PZU konsorcjum Eureko i BIG Banku Gdańskiego

Autopromocja
ORZEŁ INNOWACJI

Konkurs dla startupów i innowacyjnych firm

WEŹ UDZIAŁ

marzec — przewodniczący Komisji Europejskiej Romano Prodi podczas spotkania z premierem Jerzym Buzkiem zwraca uwagę na niewłaściwe traktowanie inwestorów zagranicznych w Polsce

kwiecień — nowy minister Skarbu Państwa Aldona Kamela-Sowińska podpisuje z Eureko aneks do umowy prywatyzacyjnej. Za zapewnienie sprzedaży w ofercie publicznej dodatkowych 21 proc. akcji PZU konsorcjum Eureko-BIG BG rezygnuje z części kontroli nad spółką. Pozew ministra Chronowskiego zostaje wycofany z sądu

kwiecień — Władysław Jamroży, prezes PZU przechodzi do Totalizatora Sportowego

czerwiec — dalsza prywatyzacja PZU, w której sprzedane ma być 25 proc. akcji towarzystwa zostanie przeprowadzona w drodze oferty publicznej — zadecydował rząd. Odrzucona została tym samym propozycja sprzedaży kolejnego pakietu akcji europejskiej grupie Eureko, która ma 20 proc. PZU

czerwiec — o natychmiastowe odwołanie ministra skarbu Emila Wąsacza i wiceminister skarbu Alicji Kornasiewicz oraz wstrzymanie prywatyzacji PZU zwracają się wczoraj do premiera Jerzego Buzka posłowie z komisji skarbu

czerwiec — Jerzy Zdrzałka zostaje prezesem PZU

wrzesień — NIK negatywnie oceniła działania byłego prezesa PZU Władysława Jamrożego i prezesa PZU Życie Grzegorza Wieczerzaka związane z umową sprzedaży Deutsche Bankowi pakietu akcji BIG Banku Gdańskiego. W ocenie NIK, ich działania zakłóciły przebieg procesu prywatyzacji PZU i miały niekorzystny wpływ na przygotowanie tej spółki do kolejnego etapu prywatyzacji, w drodze oferty publicznej

październik — resort skarbu podpisał, ważną do końca roku, warunkową umowę sprzedaży 21 — proc. pakietu akcji PZU (po 153 zł za sztukę)

listopad — skarb państwa złożył pozew o unieważnienie umowy sprzedaży 30 procent akcji PZU konsorcjum Eureko i BIG Banku Gdańskiego.

listopad — szefem największej polskiej firmy ubezpieczeniowej został Robert Muraszko, wcześniej prezes spółki zbrojeniowej Vis.

[b]2001 rok[/b]

kwiecień — po ponad roku prób odwołany został prezesa PZU Życie Grzegorz Wieczerzak. Nowy prezes Krzysztof Mastalerz nie został jednak wpuszczony do siedziby spółki, gdyż Grzegorz Wieczerzak nie uznał swojego odwołania

kwiecień - Polska zobowiązuje się w aneksie do umowy prywatyzacyjnej do sprzedaży inwestorowi dodatkowych akcji 21 proc. akcji PZU i wprowadzenia spółki na giełdę w 2001 roku

lipiec — zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez były zarząd PZU kierowany przez Władysława Jamrożego skierowało do warszawskiej prokuratury Ministerstwo Skarbu Państwa. Sprawa dotyczy nieprawidłowości przy inwestowaniu w nieruchomości

listopad — nowy minister skarbu państwa Wiesław Kaczmarek nie planuje przedłużyć Eureko, ważnej do końca roku, wyłączności na zakup 21 proc. akcji PZU. Kaczmarek uważa, że umowa prywatyzacyjna dająca holenderskiej grupie kontrolę nad PZU, nie jest zgodna z wcześniejszymi umowami

[b]2002 rok[/b]

luty — sierpień — list prezesa Eureko Arnolda Hoevenaarsa do premiera o możliwości wycofania się z PZU pozostaje bez odpowiedzipaździernik — Eureko składa skargę do Międzynarodowego Trybunału Arbitrażowego

[b]2004 rok[/b]

grudzień — Bank Millennium informuje, że sprzeda Eureko posiadane 10 proc. akcji PZU

[b]2005 rok[/b]

styczeń — powstaje komisja śledcza ds. zbadania prywatyzacji PZU.

sierpień — Polska winna jest opóźniania prywatyzacji PZU - orzeka Międzynarodowy Trybunał Arbitrażowy

wrzesień - umowa prywatyzacyjna PZU powinna zostać unieważniona, Aldona Kamela-Sowińska i Emil Wąsacz muszą stanąć przed Trybunałem Stanu, a niektórymi osobami, między innymi premierem Markiem Belką, ma się zająć prokurator - uznała jednogłośnie komisja ds. PZU

listopad — Polska wnosi skargę na werdykt trybunału arbitrażowego w sprawie PZU

listopad — Eureko i jego największy akcjonariusz — Achmea chcą za opóźnioną prywatyzację PZU łącznie 8,5 mld zł odszkodowania

[b]2006 rok[/b]

luty — Skarb Państwa nie zgadza się na ugodę z Eureko o PZU; inwestor i jego największy akcjonariusz - Achmea chcą za opóźnioną prywatyzację PZU łącznie 8,5 mld zł odszkodowania

listopad — sąd w Brukseli oddala powództwo Polski o uznanie nieważności wyroku Międzynarodowego Trybunału Arbitrażowego

grudzień — sąd w Brukseli odrzuca drugą skargę Polski — o stronniczość arbitra wyznaczonego przez Eureko Stephena Schwebla

grudzień — Polska składa apelację od wyroków sądów w Brukseli

[b]2007 rok[/b]

październik — Polska ogłasza odstąpienie od umowy prywatyzacyjnej PZU z 1999 roku

[b]2009 rok[/b]

kwiecień — Skarb Państwa rozpoczyna kolejne negocjacje w Eureko

wrzesień - ostateczne zakończenie negocjacji z końcem miesiąca bez względu na ich wynik