W listopadzie 2022 r. odnotowano wzrost o 0,4 proc. (dane wstępne: +0,2 proc.) w porównaniu z poprzednim miesiącem. W całym 2022 roku produkcja wyrównana kalendarzowo była o 0,6 proc. niższa niż w 2021 roku i o 5,0 proc. niższa niż przedkryzysowy rok 2019.

Wskaźnik produkcji w 2022 r. podlegał wahaniom. Po gwałtownym spadku w marcu br. (-4,2 proc. w porównaniu z poprzednim miesiącem), produkcja w ciągu roku odreagowała i ponownie spada pod koniec roku. W rezultacie wskaźnik produkcji wyrównany kalendarzowo jest obecnie o 3,9 proc. niższy niż w grudniu 2021 r.

W grudniu 2022 r. produkcja w przemyśle z wyłączeniem energetyki i budownictwa spadła w ujęciu sezonowym i kalendarzowym o 2,1 proc. w porównaniu z listopadem 2022 r. W przemyśle produkcja dóbr konsumpcyjnych wzrosła o 0,3 proc. Produkcja dóbr kapitałowych pozostała na niezmienionym poziomie, natomiast produkcja dóbr pośrednich spadła o 5,8 proc. Spadek produkcji jest powszechny we wszystkich podsektorach dóbr pośrednich. Szczególnie silny jest spadek produkcji chemikaliów i wyrobów chemicznych. W porównaniu z grudniem 2021 r. spadek produkcji wyrównanej kalendarzowo w przemyśle z wyłączeniem energetyki i budownictwa wyniósł w grudniu 2022 r. 2,2 proc.

Poza przemysłem produkcja energii w grudniu 2022 r. spadła o 2,3 proc., a produkcja w budownictwie o 8,0 proc. w poprzednim miesiącu. Budownictwo odczuło prawdopodobnie również dużą liczbę dni mroźnych.

W przeciwieństwie do całego przemysłu, produkcja w energochłonnych gałęziach przemysłu gwałtownie spadła o 6,1 proc. w grudniu 2022 r. w porównaniu z listopadem 2022 r. Z kilkoma wyjątkami produkcja w energochłonnych gałęziach przemysłu spadała nieprzerwanie przez cały 2022 r., w związku z czym jest skorygowana kalendarzowo 19,6 proc. mniej w bieżącym miesiącu niż w grudniu 2021.