Jak dotąd każdy kwartał roku kończył się pod kreską, jeśli chodzi o sprzedaż funduszy inwestycyjnych w Europie. Ubiegły był pod tym względem najgorszy. Łącznie z funduszy inwestycyjnych w III kwartale wypłacono aż 137 mld euro netto i był to wynik o 26 mld euro słabszy niż w II kwartale – wynika z danych EFAMA. Ten z kolei przyniósł o 2 mld euro wyższe umorzenia niż pierwsze trzy miesiące tego roku. Przypomnijmy, że w 2021 r. w każdym kwartale do funduszy na kontynencie wpłacono przynajmniej 200 mld euro netto. Odpływy, a także przecena akcji i obligacji przekładają się na spadek aktywów pod zarządzaniem – z końcem września sięgały one razem 18,95 bln euro, w tym 11,7 bln euro w funduszach otwartych. Dla porównania na koniec ub.r. było to 21,79 bln euro i odpowiednio 13,8 bln euro w funduszach otwartych. Aktywa otwartych funduszy akcji skurczyły się w ciągu dziewięciu miesięcy z 6,1 bln euro do 5 bln euro, natomiast funduszy mieszanych z 2,3 bln euro do 2 bln euro. Fundusze obligacji skurczyły się o 0,5 bln euro, do 2,9 bln euro na koniec III kwartału, a aktywa funduszy rynku pieniężnego z 1,55 bln euro do 1,47 bln euro.

Czytaj więcej

Fundusze wysupłały ostatnie grosze na obligacje

O ile w pierwszych miesiącach roku kapitał uciekał głównie z funduszy rynku pieniężnego i obligacji (łączne odpływy z obu tych kategorii wyniosły w I kwartale 168 mld euro netto), o tyle z czasem zaczynały przeważać umorzenia z portfeli akcji. W II kwartale z tego typu funduszy wypłacono 61 mld euro netto, natomiast w III kwartale już 99 mld euro. Na przestrzeni trzech kwartałów zmieniło się także nastawienie do funduszy mieszanych – od stycznia do marca trafiło do nich 68 mld euro, z kolei w III kwartale już przeważały umorzenia.

– Fundusze inwestycyjne otwarte i zamknięte odnotowały odpływy w wysokości 137 mld euro netto, czyli najwięcej od IV kwartału 2008 r. Połączenie różnych czynników, w tym wysoka inflacja, obawy dotyczące wysokości stóp procentowych i ryzyko recesji, osłabiły latem zaufanie inwestorów – komentuje Bernard Delbecque, ekspert EFAMA.