Komisja Europejska wyraziła zgodę na francuską ustawę zakazującą lotów pasażerskich pomiędzy miastami mającymi szybkie połączenia kolejowe. Bruksela nakazała jednak nieco złagodzić ten akt ustawodawczy. Ma on przewidywać zakaz lotów, jeżeli podróż koleją pomiędzy danymi miejscowościami trwa do dwóch i pół godziny, a w ciągu doby pociągi kursują między nimi po kilka razy w obie strony. Wyeliminowane zostaną w ten sposób jedynie trzy połączenia z lotniska Paryż Orly: z Nantes, Bordeaux i Lyonem. Jeśli standard podróży kolejowych się poprawi, to będzie można zakazać również lotów na trasach pomiędzy paryskim lotniskiem Charles’a de Gaulle’a a Lyonem i Rennes, a także pomiędzy Lyonem a Marsylią. Francuscy ustawodawcy początkowo planowali wyeliminować osiem krajowych połączeń lotniczych. Deputowani Zielonych domagali się natomiast, by zakazać połączeń lotniczych, wobec których alternatywą mogą być podróże koleją trwające do czterech godzin. Niektórzy chcą też objąć zakazem lotów pasażerskich część tras międzynarodowych.