Konkurs, który miał wyłonić członków zarządu GPW od początku budził duże emocje. Do obsadzenia były w sumie cztery miejsca. Pierwsze z nich przypadło w udziale Izabeli Olszewskiej, która obroniła swoją pozycję na GPW. Po jej wyborze, rada nadzorcza ogłosiła jednak przerwę. Konkurs został dokończony dopiero wczoraj.

Wiadomo już, że z zarządem GPW żegna się Piotr Borowski oraz Dariusz Kułakowski. Kogo nowego zobaczymy? Członkiem zarządu ds. finansów został Adam Młodkowski. W przeszłości pracował on m.in. w PKO BP, Pekao, Polskiego Grupie Zbrojeniowej, SGB Banku czy też Pocztylion – Arka PTE. W ostatnich latach związany był z grupą GPW. Od września 2020 r. był wiceprezesem TGE.

Członkiem zarządu ds. operacyjnych i regulacyjnych wybrana została Monika Gorgoń. Od lat związany związana jest z grupą GPW. Pełniła do tej pory funkcję dyrektora nadzorującego obszar compliance, ryzyka, ciągłości działania, AML i kontroli wewnętrznej. Wcześniej pracowała też w grupie Citi oraz Orange Polska.

Funkcję członka zarządu ds. informatycznych powierzono z kolei Tomaszowi Dąbrowskiemu. W przeszłości był on związany m.in. z grupą Raiffeisen. Był jednym z założycieli i wiceprezesem domu maklerskiego Q Securities. Następnie pełnił funkcję członka zarządu Poczty Polskiej, a później członka zarządu Banku Pocztowego. Ostatnio pełnił działalność gospodarczą w zakresie zarządzania.

Zarząd GPW nowej kadencji będzie więc liczył pięć osób. Na jego czele będzie stał Marek Dietl, który został wybrany przez walne zgromadzenie.