Zapisy na sprzedaż akcji w wezwaniu rozpoczną się 26 maja i potrwają do 30 czerwca br.

Celem inwestora jest przejęcie nie mniej niż 50 proc. udziałów i przejęcie kontroli nad grupą. Hydro zawarło porozumienie z dwoma członkami rady nadzorczej Alumetalu oraz wszystkimi członkami zarządu Alumetalu, posiadającymi łącznie 38,7 proc. akcji spółki, którzy zobowiązali się do złożenia zapisów na sprzedaż w wezwaniu wszystkich posiadanych akcji po cenie wezwania. Ponadto, dotychczasowi akcjonariusze Alumetalu otrzymają pełną dywidendę z rekordowego zysku netto za 2022 rok, tj. łącznie 13,82 zł na akcję, z czego 3,30 zł na akcję zostało już wypłacone jako dywidenda zaliczkowa 29 grudnia 2022 r., a 10,52 zł na akcję zostanie wypłacone 27 lipca 2023 r., tj. już po planowanym sfinalizowaniu przejęcia. - Hydro składa przejrzystą ofertę wszystkim akcjonariuszom Alumetalu na 100 proc. akcji, zgodnie z polskimi przepisami. Wszyscy akcjonariusze, w tym inwestorzy detaliczni i instytucjonalni, otrzymają takie same warunki. Warto również zauważyć, że na początku maja Hydro otrzymało bezwarunkową zgodę Komisji Europejskiej na planowane przejęcie Alumetalu, więc nie ma już żadnych wymogów regulacyjnych potrzebnych do sfinalizowania transakcji - podkreśla Eivind Kallevik, szef Hydro Aluminium Metal.

Kluczowa dla powodzenia wezwania będzie decyzja funduszy, do których należy większość pozostałych akcji i głosów w spółce. Instytucje mające największy udział w akcjonariacie nie chciały komentować sprawy, ale analitycy nie mają wątpliwości, że dla mniejszościowych akcjonariuszy to okazja, by powalczyć o lepszą cenę. W trakcie pierwszych minut czwartkowej sesji akcje Alumetalu były wyceniane na giełdzie po ok. 80,40zł, czyli powyżej ceny zawartej wezwaniu.

Pod koniec kwietnia 2022 r. norweski gigant z branży aluminiowej Norsk Hydro ogłosił pierwsze wezwanie na 100 proc. akcji spółki, po cenie 68,40 zł za walor. W październiku ub. r. w związku brakiem zgody Brukseli na przejęcie kontroli nad rodzimym producentem wtórnych aluminiowych stopów odlewniczych grupa Norsk Hydro zdecydowała o nienabywaniu akcji spółki w ramach wezwania.