Datę tę ustalono na 15 czerwca. „Zarząd giełdy jest organem wykonawczym spółki i składa się od 3 do 5 członków, w tym prezesa. Kadencja członków zarządu giełdy jest wspólna i wynosi cztery lata. Prezesa zarządu giełdy powołuje i odwołuje walne zgromadzenie. W związku z upływem kadencji członków zarządu giełdy z dniem 25 lipca 2022 r. zaistniała konieczność powołania członków zarządu, w tym prezesa zarządu, na nową czteroletnią kadencję celem zapewnienia ciągłości działania spółki. W związku z powyższym, przedstawiony został projekt niniejszej uchwały pod obrady Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia” – czytamy w uzasadnieniu.

Obecnie szefem GPW jest Marek Dietl. Jemu też daje się największe szanse na wybór na kolejną kadencję. Wszystko jednak zależy od Skarbu Państwa, który dzięki uprzywilejowaniu posiada ponad 50 proc. głosów na walnym zgromadzeniu. Sam Dietl niedawno, na łamach „Parkietu”, deklarował, że chciałby nadal być szefem GPW.

Czytaj więcej

Wyniki GPW nieco słabsze niż rok temu