Wysokość odpisów wynika ze przeprowadzonej analizy, przez zewnętrznego doradcę, dotyczącej wpływu na wyceny poszczególnych składników aktywów transakcji związanych z przeniesieniem na spółkę praw własności do akcji i udziałów spółek kapitałowych, będących w posiadaniu Impexmetalu.

Jak podano, operacje mają charakter niegotówkowy i nie wpływają na sytuacją płynnościową. Odpisy zostaną ujęte w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za 2020 rok. Publikacja raportu rocznego grupy zaplanowana jest na 30 kwietnia br.

W listopadzie 2020 r. Boryszew sfinalizował sprzedaż Impexmetalu z zakładem Aluminium w Koninie, natomiast pozostałe akcje i udziały, nieruchomości, wierzytelności należące do Impexmetalu w ramach dywidendy zostały przeniesione na rzecz Boryszewa. W ramach rozliczenia transakcji Boryszew objął 3,13 proc. akcji szwedzkiej spółki Gränges AB i tym samym Boryszew będzie największym branżowym akcjonariuszem Gränges AB.

W trakcie piątkowych notowań za akcje Boryszewa płacono ok. 3,16 zł, co oznacza zniżkę o ponad 1 proc. względem ceny odniesienia z poprzedniej sesji.