– Pozwolą na powstanie 2,5 tys. MW mocy z wiatraków na lądzie i 700 MW w fotowoltaice. O ile oczywiście zostaną na aukcję zgłoszone na tyle dojrzałe projekty, że będą nadawały się do realizacji – zapowiedział wiceminister energii Tomasz Dąbrowski na czwartkowym posiedzeniu Sejmu. Dodał, że resort chce też odblokować tzw. zasadę 10H, która dziś zakazuje budowy wiatraków w odległości mniejszej od dziesięciokrotności całkowitej wysokości turbin wiatrowych. Odblokowanie ma dotyczyć przynajmniej tych gmin, gdzie jest na to zgoda społeczna. Kolejnym elementem, który ma zwiększyć udział odnawialnych źródeł energii w miksie energetycznym, ma być kontynuacja programu prosumenckiego, poszerzonego o sektor małych i średnich przedsiębiorstw.

Resort energii w przesłanym do Komisji Europejskiej projekcie krajowego planu na rzecz energii i klimatu przyznaje, że Polska nie osiągnie planowanego celu dla odnawialnych źródeł na 2020 r., czyli co najmniej 15 proc. ich udziału w zużyciu energii finalnej brutto.

Wiceminister odniósł się też do sytuacji na rynku cen energii. O gigantycznym chaosie mówią zarówno przedsiębiorcy i klienci indywidualni, którzy już dostali pisma od sprzedawców energii z informacją o wzroście cen prądu na 2019 r., jak i – choć nieoficjalnie – same firmy energetyczne. Choć ustawa zamrażająca rachunki za prąd obowiązuje od 1 stycznia, to wciąż nie ma do niej rozporządzeń wykonawczych, które określić mają, jak w praktyce stosować ustawę, jak ustalać poziom cen czy rekompensat dla sprzedawców prądu. – Nie zgodzę się, że jest chaos, bo odbiorcy mają jasno powiedziane, że ich rachunki pozostaną na poziomie z ubiegłego roku. To, co może wywoływać dyskusję, dotyczy przedsiębiorstw energetycznych, które chciałyby sobie policzyć, ile ewentualnie stracą lub zyskają na nowych przepisach, i do tego potrzebne jest rozporządzenie, nad którym trwają prace – przekonywał Dąbrowski. Zaznaczył, że resort energii rozmawia na temat nowej ustawy z Komisją Europejską. – Z jednej strony dyskutujemy o samej zasadzie funkcjonowania nowych mechanizmów, ale też o tej części, która decyduje o wysokości rekompensaty, bo to dotyka tematu pomocy publicznej – dodał wiceminister. box