Marcin Kowalczyk, prezes Zakładów Azotowych Puławy, złożył rezygnację z zajmowanego w spółce stanowiska ze skutkiem na dzień 13 lutego tego roku. Przyczyn podjęcia takiej decyzji nie podał. Na czele ZA Puławy stał od 10 lutego ubiegłego roku. Wcześniej, bo od maja 2020 r. związany był z PGE Dystrybucja, gdzie najpierw pełnił funkcję wiceprezesa, a od września 2020 r. prezesa. Następnie pracował w Ministerstwie Aktywów Państwowych i zasiadał w radach nadzorczych kilku firm kontrolowanych bezpośrednio lub pośrednio przez Skarb Państwa.

Od 10 lutego 2023 r. Kowalczyk jest też jednym z siedmiu członków zarządu Azotów, firmy do której należy prawie 96 proc. ZA Puławy. Pełni tam funkcję wiceprezesa odpowiedzialnego m.in. za zarządzanie sprzedażą, standardami obsługi klienta i portfelem produktów w obszarze nawozów oraz zarządzaniem procesami zakupowymi w zakresie gazu, węgla i energii elektrycznej.

Czytaj więcej

W lutym w Azotach nastąpią duże roszady

Obecne kierownictwo ZA Puławy składa się z czterech osób. Wiceprezesami są: Paweł Bryda, Jacek Janiszek i Justyna Majsnerowicz, a członkiem zarządu Andrzej Skwarek. Zarząd powołuje rada nadzorcza, a tą walne zgromadzenie. Posiedzenie tego ostatniego gremium w ZA Puławy nie zostały jeszcze zwołane. Stanie się tak zapewne po roszadach w spółce matce.

Nadzwyczajne walne zgromadzenie tarnowskich Azotów odbędzie się już jutro. W porządku obrad ma punkt dotyczący zmian w radzie nadzorczej. Minister Aktywów Państwowych, w imieniu Skarbu Państwa podał już, że zamierza do tego gremium zgłosić m.in. Huberta Kamolę, któremu planuje się jednocześnie powierzyć funkcję przewodniczącego. Ponadto w radzie zasiądą: Mirosław Sobczyk, Piotr Marciniak, Artur Rzempała i Artur Kucharski. Po zmianach w radzie Azotów należy spodziewać się roszad w zarządzie tej spółki.