Dębica w 2021 r. wypracowała 42,7 mln zł zysku netto, o prawie 38 proc. mniej niż rok wcześniej. Zysk operacyjny zmniejszył się o 36,5 proc., osiągając poziom 50,9 mln zł. Przychody ze sprzedaży wyniosły ponad 2,3 mld zł i były o 29 proc. wyższe niż rok wcześniej.

Spadek zysków wynikał m.in. wzrostu kosztów produkcji wynikającego z wyższych cen zakupu surowców. - W 2021 r. osiągnęliśmy rekordowe przychody ze sprzedaży. Były one także wyższe niż w 2019, czyli roku poprzedzającym pandemię. Pomimo zwiększenia przychodów nasz zysk netto - choć nadal bardzo solidny - był niższy niż rok wcześniej. Wpływ na to miały m.in. rosnące ceny surowców i koszty działalności. Pomimo rosnącej presji kosztowej, sytuacja spółki jest bardzo stabilna, a nasze wyniki za rok 2021 uważamy za solidne. Choć otoczenie biznesowe pozostaje bardzo wymagające, my zwiększamy przychody, generujemy zysk i pewnie weszliśmy w 2022 r. – wyjaśnia Leszek Szafran, prezes Dębicy.

Sprzedaż do podmiotów powiązanych w 2021 r. wygenerowała prawie 2,1 mld zł przychodów, wobec nieco ponad 1,6 mld zł w roku ubiegłym. Sprzedaż do podmiotów z Grupy Goodyear za 2021 r. stanowiła 88,7 proc. sprzedaży ogółem wobec 90,2 proc. w roku poprzednim.

Marża zysku brutto ze sprzedaży do jednostek powiązanych w relacji do przychodów w 2021 r. wyniosła 1,7 wobec 6,5 proc. w 2020 r. Marża zysku brutto ze sprzedaży do jednostek niepowiązanych w relacji do przychodów wzrosła. do 15,6 proc. w 2021 r. z 9,9 proc. rok wcześniej.