Spółka pochwaliła się wynikami sprzedaży za grudzień, które okazały się, podobnie jak to było w innych miesiącach 2017 r., lepsze niż w 2016 r.

– Rok 2017 był rokiem rekordowym pod względem wielkości sprzedaży towarów handlowych. Na zwiększenie sprzedaży wpłynęło wiele czynników, ale jako kluczowe wskazuję powodzenie nowych produktów w postaci przemysłowych folii opakowaniowych oraz ożywienie w branży budowlanej – podsumowuje prezes Beata Stefańska.

W ocenie prezes już początek roku pokazuje, że można oczekiwać dobrych wyników również w tym roku. Liczy, że uda się utrzymać trend zwiększania sprzedaży. – W szczególności bardzo dobre rokowania są w przypadku budownictwa, ponieważ w ubiegłym roku została wydana bardzo duża liczba pozwoleń na budowę. Jest widoczne istotne ożywienie w budownictwie mieszkaniowym, ale także przemysłowym i infrastrukturalnym. Na zainteresowanie naszą ofertą liczymy także ze strony branży ogrodniczej i rolniczej – podkreśla Stefańska. Co ciekawe, Instytut Rozwoju Gospodarczego SGH podał, że na koniec IV kwartału 2017 r. wskaźnik zaufania wśród rolników był jednym z najwyższych w historii badania koniunktury rolnej.

– W 2018 r. będziemy wprowadzać kolejny asortyment stosowany w przemyśle, ale na istotne efekty sprzedaży tych nowości liczymy dopiero w 2019 r. – zapowiada Stefańska.

Skonsolidowane przychody grupy Dektra w grudniu 2017 r. wyniosły 804,3 tys. zł i były wyższe niż w tym samym miesiącu rok wcześniej o 49,3 proc. Z kolei łączne przychody za ubiegły rok wyniosły 20,1 mln zł, czyli wzrosły w porównaniu z 2016 r. o 7,3 proc.

Dektra jest spółką regularnie płacącą wysoką dywidendę, na którą przeznacza większość zysku. W grudniu zarząd zarekomendował, by do podziału w 2018 r. trafiło 1,435 mln zł, co daje 1,3 zł na akcję. Stopa dywidendy, biorąc pod uwagę kurs w dniu ogłoszenia tej informacji, sięgała 11,36 proc. Dzień dywidendy oraz termin jej wypłaty nie zostały jeszcze ustalone. Będzie to siódmy rok z kolei, w którym spółka podzieli się zyskiem z akcjonariuszami. paan