Do 5 grudnia inwestorzy mogą zapisywać się na obligacje notowanego na NewConnect dewelopera specjalizującego się w „recyklingu" nieruchomości. Firma chce zebrać 3 mln zł, oferuje 300 dwuletnich papierów oprocentowanych na stałym poziomie 7 proc. rocznie, zabezpieczonych hipoteką na kamienicy w Katowicach, wycenionej na 5,86 mln zł.

Wartość nominalna jednego papieru to 10 tys. zł. Odsetki mają być wypłacane co kwartał, począwszy od marca 2019 r.

Obligacje można kupić bezpośrednio od spółki, nie wejdą one do obrotu na Catalyst.

Wpływy z emisji zostaną przeznaczone na wkład własny finansowania zakupu kolejnych kamienic i remontów budynków znajdujących się już w portfelu.

Spółka chętnie finansuje się długiem, emituje papiery w ramach emisji prywatnych, nie są one notowane na Catalyst. Do wykupu w przyszłym roku ma obligacje o wartości 12,55 mln zł i 210 tys. euro, oprocentowane na 7-8 proc. rocznie, a w 2020 r. papiery za 12,7 mln zł oprocentowane na 7,2-8 proc. Na koniec września wartość zaciągniętych przez firmę zobowiązań wynosiła 45,2 mln zł, w tym wartość przeterminowanych zobowiązań 0,84 mln zł.

Śląskie Kamienice w wakacje przeprowadziły ofertę do 820 tys. akcji – inwestorzy kupili 217,8 tys. walorów po cenie 5 zł przy kursie 3,8 zł. Bieżący kurs to 3,6 zł.

W I półroczu spółka miała 5,05 mln zł przychodów i 48 tys. zł zysku ze sprzedaży. Zysk operacyjny wyniósł 75,3 tys. zł – głównie dzięki zaksięgowaniu dotacji. Zysk netto wyniósł jednak 2,09 mln zł - dzięki zbyciu inwestycji – ze sprawozdania wynika, że chodzi o sprzedaż akcji spółek zależnych.