EuroRating przeprowadził okresową weryfikację ratingu kredytowego Idea Banku i utrzymał ocenę na poziomie B+ (chodzi o rating nadany 9 listopada). Została utrzymana perspektywą negatywna.

Agencja obniżyła w listopadzie rating kredytowy bdo B+ z BB-, co związane było głównie z osłabieniem pozycji kapitałowej banku, przyjęciem planu naprawy i planu ochrony kapitału, ryzykiem poniesienia dalszych strat oraz ryzykiem otrzymania kar związanych z udziałem banku w procesie dystrybucji obligacji GetBack, a także z istotnymi zmianami w składzie zarządu banku.

Zwrócono wtedy uwagę, że bank dokonał w sprawozdaniu za I  półrocze 2018 r. wysokich odpisów (które uderzyły w kapitały i obniżyły wartość kapitału własnego o prawie jedną trzecią przez prawie rok). Przy stabilnej wartości aktywów i rosnącej wartości portfela kredytów przełożyło się to na silny spadek współczynników kapitałowych. Na poziomie skonsolidowanym łączny współczynnik obniżył się do 9,8% (wobec 13,8% w III kwartale 2017 r.), a współczynnik kapitału własnego Tier 1 spadł do 8,2% (wobec 12,1% w III kwartale 2017 r.). W efekcie bank według stanu na koniec II kwartału 2018 r. nie spełniał minimalnych wymogów kapitałowych określonych dla banku przez nadzór finansowy. Niedobory te wynosiły na poziomie jednostkowym: Tier 1 – 0,8 pkt. proc., TCR – 1,3 pkt. proc, a na poziomie skonsolidowanym: Tier 1 – 2,7 pkt. proc. i TCR – 3,1 pkt. Proc.

Ponadto EuroRating zwracał również uwagę na ryzyko reputacyjne oraz finansowe, jakie dla banku wiąże się ze wszczęciem przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów postępowania przeciwko Idea Bankowi w sprawie nieprawidłowości przy oferowaniu obligacji GetBacku.