"Uzyskanie zgód właściwego ukraińskiego organu antymonopolowego jest jednym z warunków do przeniesienia własności akcji Idea Bank Ukraina oraz udziału NFS" - czytamy w komunikacie.

Pod koniec grudnia ub. r. Getin Holding zawarł warunkowe umowy sprzedaży 100% akcji Idea Bank Ukraina (IB) oraz 100% udziału LLC New Finance Service (NFS) - swych spółek zależnych. Warunkowa umowa sprzedaży IB została zawarta z Dragon Capital Investments Limited, Dragon Capital New Ukraine Fund L.P. i osobą fizyczną, jako kupującymi, oraz Dragon Capital LLC jako brokerem. Warunkowa umowa sprzedaży NFS została zawarta z Napalor Holdings Limited, spółką wskazaną przez kupujących.

Uzyskanie zgody właściwego ukraińskiego organu antymonopolowego było jednym z warunków zawieszających transakcje.

Grupa Getin Holding prowadzi działalność operacyjną w 5 krajach w 7 branżach (bankowość, leasing, pośrednictwo finansowe, doradztwo księgowe, finansowanie publicznej służby zdrowia i jednostek samorządu terytorialnego, obrót i zarządzanie wierzytelnościami oraz faktoring). Akcje Getin Holding są notowane na GPW od 2001 roku.