REKLAMA
Czytaj e-wydanie
REKLAMA

Gospodarka

Beskidzkie Biuro Consultingowe zwiększa przychody

Spółka notowana na rynku NewConnect, zajmująca się świadczeniem usług ekonomiczno-finansowych, zanotowała w I kwartale 2015 r. 178 tys. zł przychodów ze sprzedaży wobec 151 tys. zł w poprzednim roku.
Foto: Fotorzepa, Grzegorz Psujek gkmp Grzegorz Psujek

W I kwartale tego roku spółka obniżyła stratę netto do 46 tys. zł ze 195 tys. zł w analogicznym okresie 2014 r. Zmniejszenie straty netto w ujęciu rok do roku było w ocenie spółki rezultatem prowadzenia skutecznej działalności inwestycyjnej, bowiem jej saldo było dodatnie i wyniosło blisko 86 tys. zł. Mniejsza aktywność firmy w obszarze usług doradczych związanych z dofinansowaniami ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej wynikała z przesunięcia terminów realizacji projektów przez klientów na kolejne kwartały 2015 r. - Bardzo ważne jest dla nas to, że spółka osiąga przychody z innych usług niż tylko realizowanie projektów unijnych. Jest to efekt dywersyfikacji usług i aktywność w innych obszarach jak na przykład wyceny finansowe oraz przygotowywanie wniosków o dofinansowanie z funduszy krajowych - stwierdza Bogdan Pukowiec, prezes BBC.

Spółka świadczyła w minionym kwartale usługi dla klientów ubiegających się o uzyskanie dofinansowania ze środków niepochodzących z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej, co pozwoliło jej pozyskać nowe zlecenia. BBC w dalszym ciągu przygotowuje się do aplikowania w konkursach w relacjach B2B oraz do realizacji projektów własnych. Firma jest także aktywna w zakresie usług związanych z autoryzowanym doradztwem dla rynku NewConnect. Na koniec I kwartału tego roku spółka pełniła rolę autoryzowanego doradcy dla siedmiu spółek.

Wartość portfela inwestycyjnego BBC na koniec marca 2015 r. sięgnęła 4,1 mln zł, a razem ze środkami pieniężnymi wynosiła ona 4,7 mln zł. Biorąc pod uwagę niewielkie zadłużenie BBC kształtujące się na poziomie 452 tys. zł, sytuacja finansowa spółka jest stabilna. - Spółka intensywnie przygotowuje się do nowej perspektywy budżetowej na lata 2014-2020 w postaci uczestnictwa w szkoleniach specjalistycznych. Prowadzimy również spotkania informacyjne z klientami i podpisujemy nowe umowy na świadczenie usług – mówi Pukowiec. Diagnozowane są szczegółowo możliwości pozyskania finansowania dla poszczególnych grup klientów. BBC przygotowuje się do współpracy z nowymi, dotychczas nieobsługiwanymi klientami w związku z nowymi możliwościami pozyskania dotacji. Są to m.in. obszary działalności badawczo–rozwojowej realizowanej przez przedsiębiorców, inwestycje z zakresu odnawialnych źródeł energii i ochrony środowiska naturalnego, np. gospodarki nisko-emisyjnej, czy też szeroko rozumianej termomodernizacji. Stale poszerzana jest także baza klientów realizujących przedsięwzięcia z zakresu ochrony zabytków i dziedzictwa narodowego. W zakresie usług autoryzowanego doradztwa spółka stabilnie realizuje usługi i w tym kwartale pozyskała kolejnego klienta - spółkę BVT, której debiut na rynku NewConnect planowany jest jeszcze w tym miesiącu.

Powiązane artykuły

REKLAMA
REKLAMA

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA