Handel i konsumpcja

Robinson Europe poprawia wyniki

Spółka notowana na rynku NewConnect, zajmująca się sprzedażą sprzętu wędkarskiego oraz sportowego, osiągnęła w II kwartale roku obrotowego 2014/2015 zysk netto w kwocie 677 tys. zł przy przychodach ze sprzedaży wynoszących 6,5 mln zł.
Foto: Fotorzepa, Adam Burakowski abur Adam Burakowski

W analogicznym okresie ubiegłego roku firma miała 500 tys. zł zysku netto, a sprzedaż sięgnęła 4,6 mln zł. Od początku tego roku obrotowego Robinson wypracował 161 tys. zł zysku netto przy przychodach na poziomie 8,2 mln zł. Rok wcześniej spółka miała 25 tys. zł zysku netto, a jej sprzedaż wynosiła 6,6 mln zł. W ocenie spółki znaczące wzrosty przychodów oraz zysków netto były rezultatem rozszerzenia oferty handlowej w segmencie wędkarstwa. Bardzo ważnym czynnikiem poprawy wyników finansowych był także wzrost zamówień przedsezonowych, który umożliwia jej efektywniejsze zarządzanie portfelem zamówień, a także lepszą obsługę sprzedaży i racjonalniejszą gospodarkę magazynową. - Zwiększenie aktywności i sprzedaży na rynkach UE pozwoliło nam zniwelować straty w eksporcie na rynki wschodnie, m.in. na Ukrainę i do Rosji. Udało nam się także zanotować wzrost sprzedaży do sieci oraz hipermarketów w Polsce. Jest to dla nas bardzo dobry kierunek rozwoju i uważam, że w odpowiednim momencie zaczynamy zdobywać nowy rynek. Wierzę, że kolejne kwartały będą dla nas równie udane - stwierdza Paweł Busz, członek zarządu Robinson Europe.

W ujęciu skonsolidowanym Robinson w II kwartale miał 713 tys. zł zysku netto przy przychodach sięgających 8,2 mln zł. W analogicznym kwartale poprzedniego roku obrotowego zysk netto wyniósł 464 tys. zł, a przychody ukształtowały się na poziomie 5 mln zł. Po dwóch kwartałach grupa ma 232 tys. zł zysku netto, podczas gdy rok wcześniej strata netto przekroczyła 10 tys. zł. Zdaniem Robinsona duży wpływ na utrzymanie progresji wynikowej na poziomie skonsolidowanym ma dynamiczny rozwój spółki zależnej Outdoorzy, która notuje wysoką dynamikę wzrostu sprzedaży. Podmiot ten kontynuował również nawiązaną współpracę z serwisem www.amazon.de i zamierza zwiększać swoją obecność na rynkach zagranicznych, głównie UE. - Mocny rozwój naszej spółki zależnej Outdoorzy zaczyna mieć pozytywne odzwierciedlenie w wynikach finansowych całej grupy. W minionym kwartale przychody tego podmiotu wzrosły w ujęciu rok do roku o ponad 320 proc., a udział w sprzedaży całej grupy zwiększył się do 20 proc. Outdoorzy kontynuują ekspansję na rynkach krajów Unii Europejskiej, a także w dalszym ciągu poszukują nowych partnerów i produktów o wysokiej jakości do swojego portfolio. Decyzję o włączeniu do grupy podmiotu zajmującego się sprzedażą internetową oceniamy bardzo dobrze i liczę, że w następnym kwartale utrzymamy trend wzrostowy - dodaje Busz.

Powiązane artykuły