Firmy

ABS Investment wypłaci dywidendę

Spółka planuje podzielić się zyskiem wypracowywanym w poprzednich latach. Dywidenda ma wynieść 0,03 zł na akcję.

Łączna kwota przeznaczona na wypłatę dywidendy będzie równa 240 tys. zł. ABS Investment to firma notowana na rynku NewConnect. Zajmuje się działalnością inwestycyjną oraz doradczą. - Poziom posiadanych środków pieniężnych oraz bliska perspektywa ich zwiększenia umożliwia wypłatę dywidendy przy jednoczesnej realizacji skupu akcji własnych. Zakładam, że w kolejnych latach ta strategia będzie kontynuowana, a kwota przeznaczona na dywidendę dla akcjonariuszy wzrośnie. Będę starał się tak zarządzać firmą, żeby wzrostowi jej wartości corocznie towarzyszyła wypłata dywidendy - mówi Sławomir Jarosz, prezes ABS Investment.

Spółka dobrze rozpoczęła ten rok i w I kwartale wypracowała zysk netto na poziomie 368 tys. zł przy przychodach wynoszących 100 tys. zł. Istotnym czynnikiem w osiągnięciu poprawy wyników finansowych w ocenie spółki był wzrost wycen rynkowych spółek portfelowych, który pozwolił zanotować dodatnie saldo na działalności inwestycyjnej wynoszące 557 tys. zł. ABS Investment przedstawiła na początku maja prognozy finansowe na 2015 r., zakładające wypracowanie w tym roku zysku brutto na jedną akcję na poziomie 0,25-0,27 zł. Spółka prognozuje również, że wartość aktywów wraz z należnościami pochodzącymi z ich sprzedaży wyniesie na koniec 2015 r. w przeliczeniu na jedną akcję od 2,80 zł do 3,00 zł. - Na chwilę obecną realizacja prognoz przebiega zgodnie z planem. Transakcyjnie jest lepiej niż zakładałem w swoim haromonogramie realizacji wyjść z inwestycji. Oceniając potencjał portfela na kolejne lata przez pryzmat obecnej sytuacji finansowej spółek portfelowych uważam, że można podwoić jego wartość w okresie 3 lat - podsumowuje Jarosz.

Powiązane artykuły


REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.