REKLAMA
REKLAMA

Wierzytelności

Kruk proponuje skup akcji albo dywidendę

Zarząd firmy windykacyjne Kruk w końcu podjął decyzję w sprawie rekomendacji dotyczącej podziału zysku za 2019 r. Będzie on rekomendował skup akcji, ewentualnie wypłatę dywidendę.
Foto: materiały prasowe

Dla akcjonariuszy spółka chce przeznaczyć 95 mln zł zysku z 277 mln zł, jakie miała grupa w 2019 r. Cena w skupie akcji miałaby wynosić 350 zł. Obecnie papiery windykatora na GPW wyceniane są na około 120 zł. W przypadku dywidendy wyniosłaby ona 5 zł.

- Kruk w 2019 roku wypracował solidny wynik, którym chcemy podzielić się z naszymi akcjonariuszami. Przypomnę, że robimy to co roku już od pięciu lat. Oczywiście pandemia COVID-19, zmusiła nas do dłuższej analizy przed podjęciem ostatecznej decyzji co do rekomendacji zarządu. Stabilna sytuacja finansowa i płynnościowa grupy na koniec II kwartału 2020 roku pozwoliły nam na pozytywną decyzję w sprawie rekomendacji poddziału zysku – wskazuje Piotr Krupa, prezes firmy Kruk. - Co do samego sposobu dystrybucji środków, to w obecnej sytuacji proponujemy przeprowadzić skup akcji celem ich umorzenia, a dopiero jako alternatywę rozważyć wypłatę zwykłej dywidendy. Przy takim skupie akcji, będącym de facto dywidendą, cena za akcje w naszej opinii powinna być atrakcyjna dla wszystkich akcjonariuszy. Dlatego zaproponowana cena 350 zł za akcję nie będzie wykluczała tych, którzy zainwestowali w spółkę przy maksymalnym historycznym kursie. Jednocześnie skup będzie dawał dodatkowe korzyści, tj.: dostarczenie płynności na rynku, wyższą kwotę netto z transakcji dla indywidualnych akcjonariuszy czy pośrednio wzmocnienie kursu akcji Kruka – dodaje Piotr Krupa.

Firma gotowa jest skupić w sumie 271 tys. akcji. - Oczekujemy, że zapisze się 100 proc. akcjonariuszy. Skup chcemy przeprowadzić niezwłocznie po walnym zgromadzeniu i zakończyć go nie później niż w listopadzie tego roku. Uważamy, że przedłożona propozycja jest najlepszą opcją zarówno dla akcjonariuszy jak i dla grupy Kruk. Oczywiście to akcjonariusze na walnym zgromadzeniu zdecydują o samym skupie i jego warunkach.  W alternatywie pozostaje wypłata standardowej dywidendy, która przy proponowanej kwocie 95 mln zł do podziału, dawałaby akcjonariuszom 5 zł za akcję. Tę decyzję jednak pozostawiam już akcjonariuszom – podkreśla Krupa.

Walne zgromadzenie, które ma decydować o podziale zysku ma się odbyć nie później niż 31 sierpnia.

Powiązane artykuły

REKLAMA
REKLAMA

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA