Wierzytelności

GetBack: kolejne zatrzymania

CBA zatrzymała kolejnych pięć osób zamieszanych w sprawę firmy windykacyjnej GetBack.
Foto: Adobestock

Do zatrzymania doszło w środę rano. Zatrzymani to: Bożena S., była członek zarządu GetBacku i jej brat Dariusz S., Anna P. była wiceprezes firmy, Marek P. były członek zarządu oraz Kinga M. - J.  która 17 stycznia 2018 r. z przedstawicielami zarządu GetBacku podpisała pozorną umowę wyrządzającą szkodę spółce.

Na polecenie prokuratora funkcjonariusze CBA dokonują przeszukań pomieszczeń zajmowanych przez zatrzymanych, w tym miejsca ich zamieszkania oraz świadczenia pracy. Czynności te mają na celu zabezpieczenie dowodów mających istotne znaczenie dla wyjaśnienia wszystkich okoliczności sprawy.

Prokuratora jeszcze dziś zatrzymanym ma przedstawić zarzuty. Była wiceprezes zarządu GetBacku Anna P. podejrzana jest o wyrządzenie szkody spółce w wysokości co najmniej ponad 7 ,3 mln zł Doszło do tego poprzez podpisanie pozornej umowy „o świadczeniu usług w zakresie bezpieczeństwa w biznesie" z jedną z firm oraz faktur potwierdzających wypłaty środków pieniężnych na rzecz tej firmy. Czynu tego Anna P. dopuściła się wspólnie i w porozumieniu z byłym prezesem GetBack podejrzanym Konradem K., pozostałymi podejrzanymi członkami zarządu spółki oraz innymi podejrzanymi w tej sprawie. Dodatkowo zarzuca się jej podawanie nieprawdy w raporcie giełdowym. Chodzi oczywiście o raport dotyczący rzekomego finansowania, jakie GetBack miał uzyskać od PFR i PKO BP.

Czytaj także: Kolejne zatrzymania. Sprawa GetBacku zatacza coraz szersze kręgi

Z kolei Bożena S. podejrzana jest o wyrządzenie szkody spółce w łącznej wysokości ponad 7,3 mln zł. Doszło do tego poprzez podpisanie pozornej umowy „o świadczeniu usług w zakresie bezpieczeństwa w biznesie" i aneksów z jedną z firm. Czynu tego Bożena S. dopuściła się wspólnie i w porozumieniu z byłym prezesem GetBack podejrzanym Konradem K., pozostałymi podejrzanymi członkami zarządu spółki oraz innymi podejrzanymi w tej sprawie. Ponadto Bożena S. wyrządziła GetBack szkodę, poprzez nadużycie swoich uprawnień i polecenie podległym pracownikom dokonanie bez żadnego tytułu prawnego przelewu w wysokości 2 milionów 20 tysięcy złotych z rachunku spółki na rachunek swojego brata Dariusza S. Zarzuca się jej także posłużenie się podrobionymi uprzednio dokumentami żądania wcześniejszego wykupu obligacji GetBack. W związku z przelewem bez żadnego tytułu prawnego kwoty 2 milionów 20 tysięcy złotych prokuratorskie zarzuty zostaną dziś ogłoszone także Dariuszowi S. – bratu podejrzanej Bożeny S., który przyjął te pieniądze na swój rachunek bankowy.

Podobne zarzuty stawiane są Markowi P. Prokuratura podkreśla, że w niewłaściwy sposób nadzorował on wykonanie umowy i aneksów do niej, podpisanych z jedną z firm, a następnie doprowadził do wypłaty środków na rzecz tej firmy w oparciu o wystawione faktury. Doszło do tego pomimo trudnej sytuacji finansowej spółki GetBack. Dodatkowo Marek P. podejrzany jest o wyrządzenie szkody GetBack w wysokości prawie 3,3 mln zł. Wspólnie z byłym prezesem GetBack podejrzanym Konradem K. podpisał on z podejrzaną Kingą M.-J. pozorną umowę z 17 stycznia 2018 roku. W związku z podpisaniem tej pozornej umowy z 17 stycznia 2018 roku prokuratorskie zarzuty usłyszy dziś również Kinga M.-J.

Prokuratura nie wyklucza kolejnych zatrzymań.

Powiązane artykuły


REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.