Wierzytelności

Analitycy negatywnie o Kruku

Zdaniem analityków Domu Maklerskiego Trigon akcje windykacyjnej spółki są przewartościowane. W związku z tym rekomendują sprzedaż papierów spółki wyceniając je po 215 zł.
Foto: Fotorzepa, Jakub Kamiński Jakub Kamiński

Na zamknięciu czwartkowych notowań za walory Kruka płacono na rynku 214,80 zł.

Autorzy rekomendacji zwracają uwagę, że w związku publikacją danych, w tym oczekiwanego wyniku netto, Kruk dokonał aktualizacji głównych założeń dotyczących tempa ekspansji i rentowności inwestycji na rynkach Zachodniej Europy, w szczególności we Włoszech. - W dalszym ciągu wierzymy, że Włochy będą istotnym obszarem działalności KRU z racji poziomu NPL na tym rynku oraz wdrażanych przez sektor bankowy zaleceń ECB. Głębsza weryfikacja przyjętych założeń w obszarze krzywych odzysków oraz kosztów operacyjnych będzie naszym zdaniem możliwa w okresie 3-4 kwartałów. Ten okres uważamy za minimalny do osiągnięcia optymalnej efektywności operacyjnej w młodej lokalnej strukturze - uważają analitycy.

Z ich szacunków wynika, że w IV kwartale 2017 r. inwestycje spółki były o 5 proc. poniżej oczekiwań, natomiast saldo aktualizacji portfeli w tym okresie szacują na poziomie -10 mln zł. Dodatnie rewaluacje miały miejsce w Polsce i Rumunii łącznie na około 40 mln zł, a negatywne przede wszystkim we Włoszech (ok. 50 mln zł).


Wideo komentarz

Powiązane artykuły