Ubezpieczenia

Akcjonariusze PZU zdecydowali o wypłacie 3,5 zł dywidendy na akcję

Akcjonariusze Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń (PZU) zdecydowali na walnym zgromadzeniu o wypłacie dywidendy wysokości 3,5 zł na akcję.
Foto: materiały prasowe

Za uchwałą w sprawie podziału zysku oddani 549 998 370 głosów, przeciw - 358 088 przy 1 głosie wstrzymującym się.

Według uchwały, zysk netto PZU SA za 2020 r., w kwocie 1 918 780 358,24 zł, powiększony o kwotę 2 063 819 970 zł przeniesioną z kapitału zapasowego utworzonego z zysku netto za 2019 r., to jest wynoszącego łączną kwotę 3 982 600 328,24 zł, został podzielony w następujący sposób:

1) 3 022 330 500 zł, to jest 3,5 zł na jedną akcję, przeznaczono na wypłatę dywidendy;

2) 7 231 000 zł przeznaczono na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych;

3) 953 038 828,24 zł przeznaczono na kapitał zapasowy.

Grupa PZU jest największą instytucją finansową w Europie Środkowo-Wschodniej. Wartość jej skonsolidowanych aktywów w 2020 r. wyniosła blisko 379 mld zł. Spółka jest notowana na GPW od 2010 r.

Powiązane artykuły


REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.