Technologie

MCI wygrał spór sądowy ze Skarbem Państwa

Wrocławski Sąd Apelacyjny zdecydował, że Skarb Państwa musi zapłacić MCI Management 28,8 mln zł odszkodowania. Do kwoty należy doliczyć odsetki.
Foto: Flickr

MCI Management wygrał spór sądowy ze Skarbem Państwa. Fundusz domagał się rekompensaty za doprowadzenie do upadłości, wskutek bezprawnych działań fiskusa, spółki portfelowej JTT Computer.

Wrocławski Sąd Apelacyjny przyznał w czwartek MCI Management 28,8 mln zł odszkodowania. Kwotę należy powiększyć o odsetki liczone od 8 czerwca 2006 r. Łączna kwota zbliży się zatem do 50 mln zł.

Warto przypomnieć, że Sąd Apelacyjny już po raz drugi zajmował się sprawą. W kwietniu 2011 r. zmienił wcześniejszy wyrok Sądu Okręgowego i przyznał funduszowi 28,9 mln zł odszkodowania (plus odsetki, czyli łącznie ok. 46 mln zł). W porównaniu z czwartkowym wyrokiem, pomijając kwestię wciąż rosnących odsetek, nowy wyrok przyznaje MCI Management odszkodowanie o 80 tys. zł mniejsze.

Wygrana w sporze nie oznacza, że na konta funduszu wpłynie spora gotówka. Skarb Państwa realizując wyrok z wiosny 2011 r., przelał na rachunki MCI całą zasądzoną wówczas kwotę. MCI Managament nie oddał tych pieniędzy, mimo że sprawa, wskutek apelacji obu stron, trafiła następnie do Sądu Najwyższego, który uchylił wcześniejszy wyrok Sądu Apelacyjnego. Również obecnie stronom przysługuje złożenie skargi kasacyjnej.

Powiązane artykuły


REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.