REKLAMA
REKLAMA

Rekomendacje

Banki atrakcyjne, ale nie wszystkie

Haitong jest ostrożny i rekomenduje selektywne podejście. Zwraca uwagę na banki o bardziej zrównoważonym profilu wzrostowym, które oferują przyzwoitą dywidendę, czyli
Foto: Adobestock

Zdaniem analityków Haitonga największym zagrożeniem wydaje się niedobór kapitału w mniejszych bankach – NBP szacuje, że deficyt kapitałowy w 10 bankach wynosi 5,7 mld zł. Niepokój wywołuje szczególnie Idea Bank (wskaźnik Tier 1 w pierwszym kwartale 2019 r. wynosił 0,53 proc.), w którym deficyt kapitałowy wynosi ok. 1,3 mld zł. W mniejszym stopniu dotyczy to również Getin Noble Banku (Tier 1 w pierwszym kwartale 2019 r. na poziomie 8,7 proc.), którego deficyt kapitałowy wynosi przynajmniej 1,6 mld zł (by spełnić minimalne wymogi KNF). Oba te banki, mające wspólnego głównego akcjonariusza, są na etapie szukania inwestora.

Dodatkowa składka, mniejszy zysk

Rynek obawia się ewentualnego zaangażowania banków o wysokim kapitale w procesy upadłościowe, co może zaowocować podniesieniem obowiązkowych składek do Bankowego Funduszu Gwarancyjnego (BFG). Zgodnie z wyliczeniami Haitong Banku, każdy 1 mld zł dodatkowej składki na BFG daje średnio 7 proc. spadek zysku netto banków rekomendowanych. Ogłoszone niedawno przez BFG stworzenie banku pomostowego, a także ujawnienie przez Getin Noble Bank, że otrzymał dwie niewiążące oferty od funduszy private equity, zostało dobrze przyjęte przez rynek. Choć prawdopodobieństwo takiego rozwoju wypadków jest wysokie, bazowy scenariusz Haitong Banku nie uwzględnia dodatkowych kosztów związanych z upadłościami w sektorze, w tym analizowanych banków. Zakłada natomiast utrzymanie wysokich składek do BFG.

Brak podwyżek stóp

Analitycy Haitong Bank obniżyli swoje prognozy związane ze stopami procentowymi i obecnie oczekują, że się nie zmienią, w porównaniu z poprzednio oczekiwaną podwyżkę o 25 punktów bazowych w pierwszym kwartale 2020 r. Spadek wyniku odsetkowego z tego tytułu, został w prognozach Haitong Banku częściowo zneutralizowany przez wyższe spready depozytowe i szybszy wzrost portfela kredytów. Jednocześnie, uwzględniając wyższe składki do BFG (wzrost o 27 proc. r/r), wyższe koszty restrukturyzacji zatrudnienia (Santander Bank Polska, Pekao) oraz wyższy koszt ryzyka, Haitong Bank obniża swoje prognozy zysku netto analizowanych spółek na lata 2019/20/21 średnio o 1/6/4 proc. Oczekuje tym samym, że wzrośnie w omawianym okresie odpowiednio o 3/14/11 proc., co jest o 3 proc. poniżej konsensusu na rok 2019, natomiast zgodnie z konsensusem na lata 2020-21.

Haitong Bank uważa, że kwestia kredytów frankowych (obecnie całkowicie ignorowana przez rynek) może wkrótce powrócić. Pierwszym powodem mogą być jesienne wybory parlamentarne. Drugim natomiast ostateczny wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE).

PKO BP, Handlowy i Pekao z zaleceniem „kupuj"

Od początku roku indeks WIG Banki wzrósł o 7 proc., podczas gdy cały WIG o 3,6 proc. Sektor wydaje się zbliżać do swojej wartości godziwej z ograniczonym potencjałem wzrostowym. Wskaźnik P/E na rok 2020 wynosi 12,3, co daje 25-procentową premię w porównaniu z bankami z regionu Europy Środkowo-Wschodniej, gdzie, według konsensusu Bloomberga, wynosi on 9,8.

W przypadku PKO BP (kupuj, cena docelowa akcji w górę o 9 proc., do 48,5 PLN). Analitycy Haitong Bank doceniają poprawę perspektywy dywidendowej spółki, 70-proc. wskaźnik wypłaty (plus zyski niepodzielone) przez najbliższe dwa lata (stopa dywidendy > 5,5 proc.). Pozytywnie oceniają również perspektywy wzrostu zysku netto (średniorocznie 9,5 proc. na lata 2019-2021) oraz dwucyfrowy wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE).

Kurs akcji Bank Pekao (kupuj, cena docelowa akcji w dół o 5 proc., do 130,3 PLN) znajduje się pod presją z powodu spekulacji rynkowych dotyczących potencjalnych przejęć banków cierpiących na niedobór kapitału (czemu spółka zaprzeczyła). Haitong Bank docenia potencjał restrukturyzacyjny banku, mocną pozycję kapitałową z dywidendą powyżej średniej, jedynie symboliczne zaangażowanie w kredyty frankowe oraz wzrost pozycji rynkowe szczególnie w segmencie detalicznym. Bank Handlowy (podniesienie rekomendacji do kupuj z Neutralnie, cena docelowa akcji w dół o 10 proc., do 61,0 PLN) zanotował ostatnio spadek kursu, spowodowany po części czynnikami technicznymi, daje możliwości zainwestowania w spółkę, przy stopie dywidendy na rok 2020 w wysokości 7,4 proc.

Alior Bank (obniżenie rekomendacji do neutralnie z Kupuj, cena docelowa akcji w dół o 33 proc. do 53,2 PLN) to jeden z najtańszych banków na GPW, ale „pozycje jednorazowe" związane z jakością kredytów w segmencie korporacyjnym stają się normą, stąd Haitong Bank zdecydował się przyjąć bardziej pesymistyczny scenariusz dla wyników banku.

Santander Bank Polska SA (obniżenie rekomendacji do neutralnie z Kupuj, cena docelowa akcji w dół o 6 proc., do 374,1 PLN) przy wskaźniku P/E na rok 2019 w wysokości 15,7 jest wyceniany z 13-proc. premią w stosunku do całego sektora. Analitycy Haitong Bank uważają, że premia ta uwzględnia synergie integracyjne i dobre perspektywy dywidendowe, ale marża odsetkowa (NIM) i wynik z opłat i prowizji w pierwszym kwartale 2019 r. rozczarowały.

Analitycy w przypadku ING Banku Śląskiego (neutralnie, cena docelowa akcji w górę o 6 proc., do 195,5 PLN) doceniają ponadprzeciętną rentowność, której sprzyja obniżenie stopy depozytowej. Fakt ten jest równoważony przez stosunkowo niskie wskaźniki kapitałowe, co zmusza zarząd do kompromisu w sprawie dywidendy. Wycena wydaje się wyśrubowana.

W przypadku Banku Millennium (podniesienie rekomendacji do neutralnie ze Sprzedaj, cena docelowa akcji w górę o 10 proc., do 8,9 PLN) analitycy są pod wrażeniem wzrostu organicznego w segmencie detalicznym. Uważają przejęcie Eurobanku za dobry ruch taktyczny ze strony spółki. Jednak ich zdaniem, rynek ignoruje ryzyko związane z kredytami frankowymi.

Kursowi akcji mBanku (sprzedaj, cena docelowa akcji w górę o jeden procent, do 370,7 PLN) sprzyjają spekulacje dotyczące fuzji i przejęć, natomiast najważniejszą kwestią jest niewystarczająca rentowność (COE>ROE). Wycenę spółki ogranicza też zaangażowanie w kredyty frankowe, ryzyko to jest całkowicie ignorowane przez rynek.

Ten tekst jest skrótem rekomendacji Haitong Banku, której autorem jest Marta Czajkowska-Bałdyga. Jej pierwsze rozpowszechnienie miało miejsce 24 czerwca, o godz. 8:00. W załączniku zamieszczamy pierwszą stronę raportu wraz z zastrzeżeniami prawnymi.

Powiązane artykuły

REKLAMA
REKLAMA

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA