Przemysł

Tim: Informacja o dywidendzie podbiła kurs

W trakcie poniedziałkowej sesji akcje Timu drożały nawet o ponad 6 proc, czemu towarzyszyły wyższe niż zwykle obroty. Wzmożona aktywność kupujących była odpowiedzią na informacje o planowanej dywidendzie.
Foto: Fotorzepa, Bogumił Kamiński

Zarząd największego krajowego dystrybutora elektrotechniki zdecydował o wypłacie zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec 2020 roku w łącznej wysokości 26,64 mln zł, co oznacza wypłatę 1,20 zł  na jedną akcję. Przy obecnym kursie wynoszącym15,50 zł daje to stopę dywidendy na poziomie ok. 7,7 proc.

Na wypłatę przypadnie 5,55 mln z zysku wypracowanego przez spółkę w I półroczu 2020r. oraz kwota w wysokości 21,1 mln zł pochodzi ze środków zgromadzonych na funduszu dywidendowym.

Prawo do wypłaty zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec 2020 roku uzyskują akcjonariusze posiadający akcje spółki Tim w dniu 23 grudnia br. , natomiast wypłata nastąpi 30 grudnia.

Zgodnie z polityką zarządu Tim ma być spółką regularnie płacąca dywidendę. - Zależy nam też, aby jednym z elementów, które zwiększą zaufanie inwestorów do naszej firmy była dywidenda, dlatego pracujemy nad nową, atrakcyjną polityką dywidendową. Chcemy w ten sposób trafić z ofertą do długoterminowych akcjonariuszy, dla których istotna jest atrakcyjna i przewidywalna wysokość dywidendy oraz utrzymanie dobrych perspektyw i wysokiej dynamiki rozwoju biznesu. Udowodniliśmy historycznie, że potrafimy wypłacać wysoką dywidendę, co w czasach niskich stóp procentowych na pewno jest atrakcyjną cechą spółki giełdowej, poza samą perspektywą wzrostu kursu - uzasadniał niedawno Krzysztof Folta, prezes Timu

Przed rokiem Tim wypłacił 0,80 zł dywidendy zaliczkowej.

Powiązane artykuły


REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.