Przemysł

AC: Odczuwalny spadek popytu

W III kwartale producent instalacji LPG i CNG wypracował 8,8 mln zł zysku netto, co oznacza spadek o 21 proc. względem analogicznego kwartału poprzedniego roku.
Foto: materiały prasowe

Zysk operacyjny zmniejszył się o prawie 19 proc. osiągając 10,5 mln zł. Przychody ze sprzedaży wyniosły 51,9 mln zł i były o prawie 6 proc. niższe niż rok wcześniej.

Od końca I kwartału 2020 r. ogólnoświatowa pandemia koronawirusa wywiera negatywny wpływ na przychody i wyniki finansowe spółki. Niskie ceny ropy naftowej, a przez to benzyny, pomimo dalej utrzymującej się korzystnej procentowej relacji benzyna/gaz, ograniczenie importu samochodów używanych, zakłócenia w logistyce globalnej, a przede wszystkim restrykcje i ograniczenia w działalności zarówno na rynku krajowym, jak i zagranicznych, miały wpływ na spadek popytu na wyroby spółki. W III kwartale wraz ze spadkiem ogólnego wskaźnika zakażeń i łagodzeniu obostrzeń nastąpiła poprawa sytuacji spółki. Jej zarząd zapewnia, że od początku pandemii utrzymuje ciągłość działania.

- Spółka w podstawowym obszarze działalności – autogazu – działa głównie na rynku wtórnym, stąd też istotne spowolnienie w przemyśle motoryzacyjnym nie ma istotnego bezpośredniego wpływu na działalność AC. Wyroby Spółki służą oszczędzaniu, więc powinny cieszyć się zainteresowaniem w czasach kryzysu przy wzroście podróżowania własnym samochodem. Spadek dochodów, widoczna niechęć do komunikacji zbiorowej, czy też ograniczenia w podróżowaniu samolotem, a przez to rozwój turystyki wewnętrznej, powinny sprzyjać poszukiwaniu samochodów używanych i oszczędności w kosztach transportu, jednakże gwałtowna jesienna fala pandemii, która przybrała na sile w IV kwartale 2020 r. na całym świecie, przynosi dużą niepewność, ponowne wprowadzanie obostrzeń gospodarczo – społecznych, mini lockdownów negatywnie wpływa na popyt na wyroby spółki - wyjaśnia AC w raporcie.

Powiązane artykuły


REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.