Przemysł

Amica chce dywidendy

Rada nadzorcza polskiego producenta AGD pozytywnie zaopiniowała rekomendację zarządu, aby do akcjonariuszy trafiły ponad 22,5mln zł w formie dywidendy z zysku wypracowanego w roku 2019.
Foto: materiały prasowe

To 3 zł na akcję, rok temu dywidenda wynosiła 4 zł na akcję. - Propozycja zarządu wynika przede wszystkim z relatywnie optymistycznego rozwoju sytuacji w otoczeniu biznesowym, solidnego zysku roku 2019 i bezpiecznych wskaźników finansowych. Choć na przełomie pierwszego i drugiego kwartału br. komunikowaliśmy, iż realny jest scenariusz zatrzymania całego zysku w spółce, o tyle dziś sytuacja pozwala najbardziej optymistyczne spojrzenie. Doceniamy wszystkich interesariuszy, dlatego pragniemy wynagrodzić również akcjonariuszy – wskazuje Michał Rakowski, członek zarządu Grupy Amica ds. finansowych i personalnych. - Wracamy do normalnego trybu pracy, oczywiście z zachowaniem wszelkich norm sanitarnych. Wracamy również do pełnych wynagrodzeń i pełnego czasu pracy. Wypłacamy w formie nagrody różnicę między wynagrodzeniami obniżonymi na mocy kwietniowego porozumienia ze związkiem zawodowym i przedstawicielami pracowników a standardową ich wysokością – dodaje Michał Rakowski.

W roku 2019 Grupa Amica zanotowała 3023,3 mln zł przychodów ze sprzedaży oraz wypracowała 222,5 mln zł wyniku EBITDA i 109,4 mln zł zysku netto. Dywidenda wypłacona w roku 2019 (z zysku roku 2018) wyniosła 4 zł na akcję, a w roku 2018 (z zysku roku 2017) – 3 zł na akcję.

Powiązane artykuły


REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.