REKLAMA
REKLAMA

Przemysł

Wyniki Boryszewa porażone pandemią Covid-19

Grupa Boryszew zmaga się ze skutkami największego od lat kryzysu w branży motoryzacyjnej.
Foto: materiały prasowe

Pandemia Covid-19 wpłynęła na pogorszenie koniunktury gospodarczej oraz wprowadzenie ograniczeń produkcyjnych przede wszystkim w segmencie motoryzacji. W efekcie EBITDA segmentu spadła w I kwartale o prawie 70 proc. rok do roku, powodując naruszenie kowenantów finansowych (wzrost wskaźnika długu netto do EBITDA do 3,8). Równocześnie EBITDA segmentu metale wzrosła o prawie 19 proc., osiągając 69 mln zł.

Zarząd Boryszewa szacuje, że z powodu pandemii przychody spółek grupy w II kwartale 2020 r. będą mniejsze średnio o około 20 proc. w porównaniu do budżetu. Spadek sprzedaży spowoduje zmniejszenie, w porównaniu do budżetu, zrealizowanej EBITDA na poziomie grupy o około 50 proc. - Z uwagi na zdywersyfikowany profil Grupy Boryszew, poszczególne spółki w różnym stopniu narażone są na skutki spowolnienia gospodarczego. Na poziomie całej grupy spadek sprzedaży spowoduje zmniejszenie, w porównaniu do budżetu, zrealizowanej EBITDA o około 50 proc. w okresie drugiego kwartału 2020 r. W kolejnych kwartałach bieżącego roku procentowy spadek EBITDA szacowany jest na poziomie 30-40 proc. – wyjaśnia spółka.

Spadek przychodów dotyczy głównie segmentu motoryzacja (zmniejszenie przychodów na poziomie około 30-40 proc. w stosunku do budżetu). W III i IV kwartale 2020 roku spodziewane jest osiągnięcie przychodów na poziomie nie niższym niż 80 proc. założonych budżetów.

W I kwartale 2020r. Grupa Boryszew zanotowała 38 mln zł straty netto wobec 24,3 mln zł zysku w analogicznym okresie poprzedniego roku, do czego w istotny sposób przyczyniły się wahania kursów walutowych. EBITDA zmniejszyła się o 9 proc, do 81 mln zł. Przychody ze sprzedaży wyniosły prawie 1,6 mld zł i były o 5 proc. wyższe niż rok wcześniej.

Powiązane artykuły

REKLAMA
REKLAMA

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA