Portfel techniczny

Rekord w portfelu. Analitycy typują sześć firm na sierpień

Jedna spółka w lipcowym zestawieniu przyniosła ponad 150 proc. zysku. To najlepszy wynik w historii. Część analityków podtrzymuje typy sprzed miesiąca, a część zagrywa ryzykownie.
Foto: Fotorzepa, Robert Gardziński

W lipcu techniczny portfel „Parkietu" zarobił 22 proc., podczas gdy WIG wzrósł tylko o 1,8 proc. Po raz szósty w tym roku analitycy pokonali szeroki rynek. Efekt jest taki, że skumulowana stopa zwrotu portfela jest o 88,5 pkt proc. wyższa od tegorocznego dorobku szerokiego rynku.

Podsumowanie lipca

W tworzeniu lipcowego portfela udział wzięło ośmiu analityków. Dwóch wskazało tę samą spółkę, więc w zestawieniu znalazło się siedem podmiotów notowanych na głównym parkiecie warszawskiej giełdy. Cztery przyniosły dodatnią stopę zwrotu o średniej wielkości 52,1 proc. Wynik zawyżył wyraźnie PCC Exol, który dał zarobić w lipcu aż 157,5 proc. To rekord w całej historii naszej portfelowej symulacji. Spółkę wytypował Sobiesław Kozłowski z Noble Securities.

Pozostała trójka przyniosła stratę. Największą, sięgającą -15,2 proc., odnotowało XTPL. Pod kreską znalazł się też bank Pekao, który miał dwa razy większą wagę niż pozostałe podmioty. Średnia strata tej trójki wyniosła -8 proc. Relacja zysku do ryzyka, a także trafność, działały na korzyść lipcowego portfela. W tym kontekście nie dziwi duża przewaga w końcowym wyniku. Technicy uzyskali rezultat o 20,2 pkt proc. wyższy niż rynek. Na jakie podmioty stawiają w sierpniu?

Nowy skład

W typowaniu spółek do kolejnego zestawienia udział wzięło siedmiu ekspertów. Dwóch wskazało tę samą spółkę (XTB), mamy więc sześć firm w sierpniowym portfelu. Pięć z wagą 14,3 proc. i jedną z wagą 28,6 proc. Datą bazową dla nowego zestawienia jest 31 lipca. Ceny zamknięcia tej sesji będą stanowić punkt odniesienia przy obliczaniu stóp zwrotu z poszczególnych akcji oraz WIG, który stanowi benchmark dla portfela.

Foto: GG Parkiet

Każdy analityk typuje niezależnie i podaje uzasadnienie swojego wyboru na podstawie analizy technicznej. Argumentacja dla każdej spółki widoczna jest poniżej. Zgodnie z wytycznymi KNF nie stosujemy w naszej symulacji żadnych cen docelowych – take profit lub stop loss.

Trójka bez zmian

W sierpniowym portfelu aż trzech analityków zdecydowało się podtrzymać wskazanie z lipca. Paweł Danielewicz pozostał przy LiveChat Software, Przemysłowa Smoliński przy Dom Development, a Michał Pietrzyca przy Ten Square Games. Pozostała czwórka ekspertów zmieniła swoje propozycje. Sobiesław Kozłowski znów wybrał mały, mniej płynny podmiot – Comp, Marcing Brendota wskazał z kolei przedstawiciela blue chips – JSW, a Michał Krajczewski i Piotr Kaźmierkiewicz zagrali spekulacyjnie i postawili na wspomnianego już brokera XTB. Tak właśnie prezentuje się portfela na sierpień.

Jak widać, podobnie jak miesiąc temu, tak i teraz w zestawieniu jest tylko jedna spółka z WIG20. Wygląda na to, że analitycy nadal nie wierzą w potencjał największych firm. W lipcu mieli rację. WIG20 zyskał w ubiegłym miesiącu tylko 0,5 proc. i wyrysował na miesięcznej świecy długi górny cień. Z kolei mWIG40 zyskał 2,7 proc., a sWIG80 aż 7,6 proc. W tym kontekście nie dziwi fakt, że trzech analityków postawiło teraz na maluchy i trzech na średniaki.

Techniczna selekcja

Pod kątem analizy technicznej zdecydowana większość typów sierpniowych jest w trendzie wzrostowym. Świadczą o tym zarówno układ dołków i szczytów na wykresach, jak i dwa dodatkowe argumenty. Po pierwsze, tylko dwie spółki z zestawienia mają ujemną stopę YTD (od początku roku). Mowa o Compie (-2,1 proc.) oraz JSW (-21,4 proc.). Pozostałe są na dużym plusie, stąd średnia YTD dla portfela to aż 156,6 proc. Po drugie, tylko jedna spółka jest poniżej linii 200-sesyjnej średniej, uznawanej za długoterminową granicę rynku byka. Mowa o JSW.

W ujęciu krótkoterminowym większość typowanych podmiotów jest w fazie korekty. Lokalne schłodzenie sygnalizuje oscylator RSI(14). Jego średnia wartość dla typowanej szóstki wynosi 54,1 pkt, podczas gdy granice wyprzedania i wykupienie to odpowiednio 30 pkt i 70 pkt. Powyżej tej ostatniej jest tylko jedna spółka – LiveChat Software.

To lokalne schłodzenie jest o tyle istotne, że większość typujących gra w sierpniu na wyjście z korekty i powrót na wzrostową ścieżkę. Stąd w poniższych uzasadnieniach dominacja argumentów za odwróceniem krótkoterminowych trendów. Mowa m.in. o pozytywnych dywergencjach między ceną a wskaźnikiem, domknięciu luki cenowej czy też pojawieniu się korzystnej formacji świec japoński, takich jak objęcie hossy. Część ekspertów powołuje się też na klasykę price action, czyli obronę lokalnych wsparć czy też wypłaszczenie wykresu przy spadającym wolumenie.

Branżowy balans

Pod względem branżowym w sierpniowym portfelu da się zauważyć lekką przewagę spółek z szeroko pojętej branży informatycznej. Są Comp i LiveChat Software, a także producent gier komputerowych Ten Square Games. Gra pod te sektory cały czas jest modna, bowiem wciąż na ich korzyść działa panująca pandemia. Ta ostatnia sprzyja, jak się od kilku miesięcy okazuje, także branży brokerskiej. W tym kontekście uzasadniony wydaje się wybór XTB, choć nietrudno odnieść wrażenie, że spółka dała już mocno zarobić i wśród inwestorów może się zwiększać pokusa do realizacji zysków. Z bardziej tradycyjnych obszarów mamy przedstawiciela sektorów wydobywczego i mieszkaniowego. Taki zestaw ma walczyć z rynkiem w sierpniu. Od początku roku technicy przegrali tylko raz, więc trend jest po ich stronie...

Sobiesław Kozłowski Noble Securities

Comp

Poprawa nastawienia do małych i bardzo małych spółek (sWIG80 czy NCIndex) zachęca do szukania typów technicznych wśród maluchów. Spółka Comp jest od 2009 r. w permanentnej konsolidacji pomiędzy 49 a 77 zł. Aktualnie strefą wsparcia wydaje się rejon 56–60 zł. Neutralne odczyty na oscylatorze stochastycznym i RSI obrazują zbieranie siły przed ruchem. Klasycznym minusem małych i bardzo małych spółek jest ograniczona wartość obrotu i spory spread, jednakże ostatnie miesiące obrazują dynamiczną zmianę. Obroty na sWIG80 w lipcu wyniosły 2,26 mld zł, natomiast na NCIndex 2,14 mld zł. Fundamentalnym wsparciem dla firmy Comp zdaje się próba zmiany profilu spółki z hardware na software, co w przypadku powodzenia miałoby zasadniczy wpływ na mnożniki jej wartości.

Piotr Kaźmierkiewicz BM Pekao

XTB

Uwiarygodniony skokowym wzrostem obrotów, luką bessy z otwarcia i zarysowaniem czarnego marubozu gwałtowny spadek notowań w płynny sposób zniósł 50 proc. całej, rozpoczętej w marcu, fali wzrostowej. Dotarcie do poziomu krótkiej konsolidacji z połowy lipca okazało się jednak punktem zwrotnym i zapoczątkowało dwusesyjny układ świec dysponujący paletą charakterystyk, które plasują go w gronie wzorców odwracających trend. Piątkowe otwarcie w okolicach połowy poprzedzającego czarnego korpusu, po którym nastąpiła kontynuacja umocnienia i zamknięcie na maksimum dziennym, to tzw. układ Above The Stomach. Ta jedna ze skuteczniejszych formacji odwrócenia automatycznie przedkłada się na wygenerowanie sygnałów na poziomie price action. Co więcej, zanegowaniu uległo również zejście poniżej linii trendu wzrostowego, co wzmacnia wymowę piątkowego korpusu. Całość można interpretować jako sygnał zakończenia dynamicznej korekty i zapowiedź powrotu do tendencji wyższego rzędu (ta jest wzrostowa).

Paweł Danielewicz BM Santander

LiveChat

Pozostawiam spółkę informatyczną w portfelu. Warto odnotować, że po wykrystalizowaniu się bardzo wyrazistego ruchu wzrostowego walor pokonał ważny opór Fibonacciego: 81,8–82,5 zł. Wymieniony zakres ma obecnie szansę przeobrazić się w silne i ogólnie respektowane wsparcie techniczne (zasada zmiany biegunów). Dopiero zatem w przypadku wybicia wskazanego przedziału cenowego można by mówić o pogorszeniu się wizerunku technicznego wykresu. Z punktu widzenia metodologii tworzenia klastrów cenowych Fibonacciego następnym celem dla byków powinno się natomiast okazać dość charakterystyczne zgrupowanie zniesień tworzące klaster: 97–98 zł. Generalnie można się spodziewać w tym rejonie wzrostu presji podażowej.

Michał Pietrzyca DM BOŚ

Ten Square Games

Walory spółki gamingowej zanotowały w lipcu 2020 r. nowe ATH przy 616 zł, po czym przeszły w układ korekty spadkowej. Stosowna realizacja zysków zbiła kurs od rekordów hossy o blisko 16 proc., co wyraźnie schłodziło większość wskaźników trendowych oraz wygenerowało dywergencje pod wzrost notowań na najsilniejszych indykatorach technicznych. Co ciekawe, kurs akcji Ten Square Games potwierdził górny zakres strefy popytowej 524–515 zł i złamał szybką linię spadkową, co zakończyło fazę przeceny. Stąd walor zakończył lipiec ze stopą zwrotu +5,77 proc. i przygotował sobie układ pod nową falę hossy, gdyż przebyte schłodzenie otwiera przestrzeń do nowych, zwyżkowych fluktuacji zgodnie z długo- i średnioterminowymi zależnościami rynku byka. Pamiętajmy, że dopiero twarde opory na tym rynku można szacować w zakresie 700–754 zł.

Marcin Brendota BM Alior Banku

JSW

Ostatnia korekta spadkowa zniosła niemal równo 50 proc. (15,6 zł) z wcześniejszej fali wzrostowej trwającej w okresie marzec–czerwiec. Przy tym poziomie w ostatniej lipcowej sesji pojawiła się formacja objęcia hossy jako wskazanie do odwrotu. Została również obroniona strefa wsparcia kwietniowego szczytu (15,185 zł), co umacnia szacunki wyczerpania bieżącej zniżki. Obroty jeszcze nie w pełni potwierdzają optymizm i dla zwiększenia wiarygodności formacji wymagana byłaby większa aktywność wyrażona dziennym wolumenem. Wskaźniki podążające za trendem jeszcze utrzymują sygnały spadkowe, ale szybsze oscylatory (RSI, Stochastic Slow) już sygnalizowały stan wyprzedania rynku, powoli odbijając w kierunku wyższych wartości.

Przemysław Smoliński BM PKO BP

Dom Development

Przez cały lipiec kurs akcji Dom Development poruszał się horyzontalnie w wąskim zakresie cenowym nad przełamanym szczytem z początku czerwca. Korekta pozwoliła wychłodzić się oscylatorom po silnych wzrostach z ostatnich miesięcy, dając nadzieję na powrót wcześniejszej tendencji. Choć konkretnych sygnałów kupna na razie brak i z ogłoszeniem dalszego wzrostu należy się wstrzymać do czasu wybicia się kursu z konsolidacji, to jednak niskie wartości oscylatorów i przewaga białych świec na wykresie spółki sugerują kontynuację trendu. W takim przypadku najbliższe opory stanowiłoby maksimum sprzed wybuchu pandemii w okolicach 105 zł, a nie można wykluczyć i próby jego pokonania.

Michał Krajczewski BM BNP Paribas

XTB

Spółka zaliczyła mocną korektę po publikacji wyników za drugi kwartał. Wydaje się, że inwestorzy mieli zbyt rozbudzone nadzieje po bardzo dobrym pierwszym kwartale, co doprowadziło do zbyt szybkiego wzrostu kursu w pierwszej połowie lipca. Obecnie kurs XTB spadł do pierwszego ważnego wsparcia, jakim jest rejon 16–18 zł. Spadki na tym poziomie zostały powstrzymane, a kurs po zamknięciu luki wzrostowej z 20 lipca wrócił ponad jej poziom, co w krótkim terminie rozpatrujemy pozytywnie. Można więc oczekiwać dalszego odreagowania walorów XTB, a najbliższy opór lokuje się na 25 zł.

ZASTRZEŻENIE. Przedstawione w powyższym tekście informacje, opinie i prognozy nie stanowią rekomendacji inwestycyjnej w rozumieniu przepisów prawa, w tym Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z 16 kwietnia 2014 r. Tekst nie stanowi zachęty do inwestowania, a redakcja „Parkietu" nie ponosi żadnej odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte przez czytelników.

Powiązane artykuły


REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.