Portfel fundamentalny

Firmy z nowych branż sposobem na zyski w marcu

W lutym nie wszystkie spółki spełniły pokładane w nich nadzieje, co znalazło odzwierciedlenie w mocno zróżnicowanych wynikach portfeli. Czy typy na marzec okażą się trafione?
Foto: Adobestock
Foto: GG Parkiet

W lutym portfele ekspertów w dziedzinie analizy fundamentów spółek poradziły sobie ze zmiennym szczęściem. Warunki do zarabiania na krajowym rynku akcji w tym okresie nie były bowiem specjalnie sprzyjające. Mimo bardzo obiecującej pierwszej połowy lutego na warszawską giełdę zawitała korekta, zabierając większą część wcześniej wypracowanych zysków. Dodatkowych emocji dostarczył inwestorom trwający sezon publikacji raportów wynikowych za IV kwartał, który obfitował zarówno w pozytywne, jak i negatywne zaskoczenia, co zatrzęsło notowaniami niejednej spółki. To wszystko przełożyło się na spore roszady w portfelach na marzec.

Duże firmy na celownikach typujących

Analizując propozycje zgłoszone do marcowych portfeli fundamentalnych, widać, że eksperci swojej szansy szukają zarówno wśród potentatów z WIG20, jak i tych z szerokiego rynku akcji. Wśród największych firm nastąpiły jednak pewne przetasowania. Widać wzrost zainteresowania wybranymi bankami kosztem spółek energetycznych. Na celowniku znalazły się Alior i Pekao. Za tym pierwszym przemawiają lepsze od oczekiwań wyniki i szansa na powrót w tym roku do zysku netto. W przypadku Pekao oprócz wyników dochodzą nadzieje związane z tegoroczną dywidenda, która do końca I połowy tego roku została zamrożona przez KNF. W dalszym ciągu swoich zwolenników ma KGHM czy PKN Orlen, do których w marcu dołączyły telekomy: Orange i Cyfrowy Polsat.

Równocześnie eksperci nie ustają w poszukiwaniach okazji z szerokiego rynku akcji, wychodząc z założenia, że odpowiednia selekcja w tym niezwykle szerokim segmencie rynku może przynieść pozytywne rezultaty. Najczęściej przytaczanym argumentem za wyborem spółki do portfela, oprócz niskiej wyceny wskaźnikowej, były oczekiwania poprawy wyników finansowych. Ponieważ jesteśmy w trakcie sezonu publikacji wyników za IV kwartał (wiele spółek ma to jeszcze przed sobą), uwagę ekspertów zwróciły te podmioty, które w ich ocenie będą się miały czym pochwalić.

Typy analityków na marzec

Jedną z takich okazji może być Ailleron, na którego w marcu postawiło aż trzech brokerów (z czego w dwóch portfelach pojawił się jako nowa spółka). Mimo solidnych zwyżek notowań w ostatnich miesiącach według ekspertów informatyczna spółka wciąż ma potencjał do kontynuacji wzrostu.

Analitycy argumentują, że jest to spółka oferująca nowoczesne technologie, w atrakcyjnych segmentach, dla której zachodząca transformacja cyfrowa gospodarki i wzrost zapotrzebowania na zdalną obsługę klienta stworzyły korzystne warunki do przyspieszenia wzrostu biznesu, czego potwierdzeniem są poprawiające się w imponującym tempie wyniki.

Szansę na zarobek analitycy widzą również w akcjach Mo-Bruku. To konsekwencja pojawiających się na rynku od kilku miesięcy samych pozytywnych informacji na temat przetwórcy odpadów przemysłowych i branży, w której działa. Spółce sprzyja polityka prośrodowiskowa UE i Polski zmierzająca do maksymalizacji ponownego wykorzystania odpadów oraz rosnąca świadomość ekologiczna społeczeństwa. Dlatego nie może narzekać na brak zamówień, a popyt na jej usługi nadal jest ogromny. – Jest to spółka z perspektywicznego sektora gospodarki odpadami, posiada wyraźne przewagi konkurencyjne, co umożliwia generację wysokich marż i przepływów pieniężnych – argumentują eksperci BNP Paribas BM.

Wśród zgłoszonych propozycji na luty nie zabrakło też miejsca dla dystrybutorów autoczęści – Inter Carsu i Auto Partnera. Mimo przejściowych trudności wywołanych przez pandemię miniony rok był dla dystrybutorów części samochodowych rekordowy pod względem sprzedaży. Giełdowym reprezentantom tej branży udało się skutecznie zneutralizować negatywny wpływ pandemii na wyniki finansowe, a perspektywy na 2021 r. roku wyglądają bardzo obiecująco.

Do łask wrócili też producenci i wydawcy gier wideo, których notowania w 2021 roku radzą sobie na razie ze zmiennym szczęściem. Największe nadzieje typujący pokładają w akcjach 11 bit studios, Ten Square Games i niedawnym debiutancie – Huuuge.

Po dłuższej przerwie na celowniku biur maklerskich znów znalazły się papiery deweloperów mieszkaniowych, za którymi przemawiają rosnący popyt i ceny na rynku nieruchomości. Stąd pojawienie się w portfelach takich przedstawicieli branży, jak Atal czy Dom Development.

Luty nie dla wszystkich udany

W lutym swój stan posiadania poprawiło pięć spośród siedmiu biur maklerskich.

Pozostali uczestnicy rywalizacji zakończyli miesiąc pod kreską. Uśredniona stopa zwrotu ze wszystkich siedmiu portfeli była w zakończonym miesiącu 1,7 proc. na plusie, podczas gdy indeks szerokiego rynku znalazł się minimalnie pod kreską. Lutowy wynik okazał się również lepszy od portfela technicznego, którego osiągnięcia podsumowaliśmy w poprzednim wydaniu „Parkietu". Eksperci od analizy wykresów kursów akcji zakończyli miesiąc stratą na poziomie 0,05 proc.

W zakończonym miesiącu najbardziej zyskowny okazał się portfel zarządzany przez analityków z BNP Paribas BM. Luty zamknęli 7-proc. dodatnią stopą zwrotu, wyprzedzając DM BDM i Noble Securities, które w ciągu miesiąca zwiększyły stan posiadania odpowiednio o 6,9 proc. i 1,7 proc. Pozostali uczestnicy rywalizacji musieli się zadowolić skromniejszym wynikiem.

Po dwóch miesiącach tegorocznej rywalizacji z rynkiem dodatnią stopą wzrostu z inwestycji mogą się pochwalić niemal wszystkie biur maklerskie. Na pozycji lidera umocnili się analitycy DM BDM – od początku roku ich stopa zwrotu to ponad 21 proc. Wyprzedzają ekspertów Millennium DM, których portfel jest 13,1 proc. na plusie. Na trzeciej pozycji są analitycy z BM BNP Paribas – ich portfel powiększył się o prawie 10,5 proc.

Łącznie od początku tego roku portfele naszych ekspertów mają dodatnią uśrednioną stopę zwrotu na poziomie 8 proc., w czym duży udział rewelacyjnego stycznia. Wypracowany wynik jest wyraźnie lepszy od dorobku indeksu WIG, który w tym samym czasie był 0,1 proc. pod kreską.

DM BDM

Z PORTFELA WYPADAJĄ:

- BNP Paribas BP, Bogdanka, JSW | Realizacja zysków.

- Rawlplug, Relpol | Zmiana struktury portfela.

DO PORTFELA WCHODZĄ:

- Ailleron | Liczymy na rekordowe wyniki za IV kwartał 2020 r.

- Atal | Spółka na wzrostowej ścieżce wyników (liczymy na mocny IV kwartał), atrakcyjnie wyceniana.

- PKN Orlen | Dostrzegamy wyraźną poprawę otoczenia makro w petrochemii i rafinerii.

- Tauron | Wykorzystujemy relatywną słabość kursu akcji; największy beneficjent wydzielenia aktywów węglowych.

- Ten Square Games | Liczymy na dobrą dynamikę przychodów gry „Hunting Clash".

*W portfelu na styczeń omyłkowo znalazł się Ten Square Games. Po skorygowaniu wynik portfela DM BDM za styczeń wyniósł 13,1 proc.

Haitong Bank

Z PORTFELA WYPADAJĄ:

- CI Games, PGE, PKO BP, XTB | Zmiana struktury portfela.

- LiveChat | Realizacja zysków.

DO PORTFELA WCHODZĄ:

- Cyfrowy Polsat | Sprzedaż Polkomtela Infrastruktury nie w pełni uwzględniona w wycenie spółki.

- Huuuge | Spekulacyjny zakup po dużej przecenie po IPO.

- Orange Polska | Transakcja TowerCo Cyfrowego Polsatu powinna poprawić nastawienie w oczekiwaniu na transakcje FiberCo.

- Wirtualna Polska | Oczekujemy dobrych wyników za IV kwartał 2020 r. i poprawy oczekiwań na 2021 r.

DM Banku BPS

Brak zmian w portfelu na marzec.

Millennium DM

Z PORTFELA WYPADAJĄ:

- Sunex, XTB | Ustępują miejsca w portfelu atrakcyjniejszym spółkom.

DO PORTFELA WCHODZĄ:

- Ailleron | Spółka oferująca nowoczesne technologie, w atrakcyjnych działach, wyceniana na poziomie 6,2-krotności operacyjnych przepływów pieniężnych (za okres czterech kwartałów, do III kw. 2020 r.).

- Alior Bank | Kolejne dość dobre wyniki zmniejszają ryzyko związane z oceną jakości portfela kredytowego, czego od kilku kwartałów obawiają się inwestorzy.

BNP Paribas BM

Z PORTFELA WYPADAJĄ:

- Benefit Systems | Zamiana na atrakcyjniejsze podmioty.

-LiveChat, ML System, PlayWay, Tim, Wielton | Realizacja zysków.

DO PORTFELA WCHODZĄ:

- 11 bit studios | Oczekiwania względem publikacji w kolejnych miesiącach pierwszych konkretnych materiałów dotyczących gier kryjących się pod kryptonimami Project 8, Project Eleanor oraz Project Foxhole powinny pozytywnie przekładać się na kurs.

- Auto Partner | Pozytywnie oceniamy długoterminowe perspektywy wzrostu, oczekujemy utrzymania wysokiej dynamiki przychodów i zysków w 2021 r.

- Famur | Z jednej strony spółka może zyskiwać na odbiciu koniunktury i zamówień eksportowych w branży górniczej, z drugiej trwająca restrukturyzacja i zmiana profilu działalności mogą pozytywnie przełożyć się na jej postrzeganie i wyniki w dłuższym terminie.

- KGHM | W związku z odbiciem gospodarczym w 2021 r. i coraz większym popytem na miedź oczekujemy kontynuacji wzrostów cen surowca, a w ślad za nimi wycen spółki.

Mo-Bruk | Spółka z perspektywicznego sektora gospodarki odpadami, posiada wyraźne przewagi konkurencyjne, co umożliwia osiąganie wysokich marż i przepływów pieniężnych.

PKP Cargo | Oczekujemy wyraźnego odbicia wyników z przełomu 2020 i 2021 r. za sprawą odbicia przewozów dla przemysłu oraz wyższego zapotrzebowania energetyki na węgiel.

Noble Securities

Z PORTFELA WYPADAJĄ:

- Asseco Poland, AmRest, KGHM, PZU | Zmiana struktury portfela.

DO PORTFELA WCHODZĄ:

- Pekao | Mocne wyniki za IV kwartał 2020 r. i opcja wypłaty dywidendy w II połowie 2021 r. oraz ograniczony portfel walutowych kredytów hipotecznych sprzyjają percepcji banku.

- Quercus TFI | Zerowe stopy procentowe sprzyjają wzrostowi AuM (aktywa w zarządzaniu), akwizycja Xeliona wydaje się game changerem w zakresie dystrybucji.

- Stalprodukt | Beneficjent wzrostu cen surowców, w tym stali.

DM TMS Brokers

Z PORTFELA WYPADAJĄ

-Enea, Tauron | Zmiana struktury portfela.

-LiveChat | Realizacja zysku.

DO PORTFELA WCHODZĄ:

-Celon Pharma | Oczekujemy pozytywnej reakcji rynku po podpisaniu umowy partnerskiej i ogłoszeniu solidnych danych z II fazy badań.

-Dom Development | Ekspozycja na rosnące popyt i ceny na rynku nieruchomości.

-Inter Cars | Oczekujemy dobrych wyników finansowych w bieżącym roku oraz spadku zadłużenia.

-Voxel | Oczekujemy dobrych wyników finansowych za IV kwartał i cały 2020 r.

 

Zasady budowy portfeli fundamentalnych

W skład każdego z portfeli wchodzi nie mniej niż pięć i nie więcej niż dziesięć spółek. Mogą to być dowolne firmy wchodzące w skład WIG-u, przy czym pomijane są te z kursem poniżej 50 gr. Udziały spółek w portfelu są równe. Nie ma w nim gotówki. Wszelkie modyfikacje składu możliwe są raz w miesiącu (pod jego koniec), przy czym po każdej rewizji liczba spółek w portfelu może się zmienić (musi się jednak mieścić w przedziale od pięciu do dziesięciu). Można ustawić zlecenia obronne, które powodują automatyczne zamknięcie pozycji po spadku kursu do określonego poziomu (tzw. stop loss) dla każdej ze spółek. Firma, która wypadnie z portfela z powodu realizacji zlecenia obronnego, może do niego wrócić w wyniku miesięcznej rewizji. Rozliczenie inwestycji następuje według kursów akcji z zamknięcia ostatniej sesji miesiąca. Stopy zwrotu są kumulowane z miesiąca na miesiąc, uwzględniając wypracowane wcześniej wyniki. W wyliczeniach pomijane są koszty transakcji. Uwzględniane są dywidendy. JIM

Powiązane artykuły


REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.