REKLAMA
REKLAMA

Parkiet PLUS

Mocarze sezonu wyników

Mimo ogólnoświatowego kryzysu I kwartał dla niektórych spółek okazał się bardzo udany. Czy pozytywna tendencja zostanie podtrzymana?
Foto: Fotorzepa, Grzegorz Psujek

Będący już na finiszu sezon wyników kwartalnych obfitował zarówno w pozytywne, jak i negatywne zaskoczenia. Nie brakowało firm, które zanotowały efektowną poprawę, niejednokrotnie przebijając oczekiwania analityków. Wzięliśmy na celownik spółki, których wyniki na plus rozminęły się z oczekiwaniami inwestorów.

Żniwa dla wybranych branż

Jedną z większych niespodzianek sprawił inwestorom XTB, który zaskoczył rynek skokową poprawą zysków. Broker jest jednym z największych beneficjentów nadzwyczajnej rynkowej zmienności wywołanej pandemią. Większa aktywność inwestorów oraz napływ nowych klientów przełożyły się na dużo wyższe wpływy. – Niepewność wynikająca z pandemii, a przede wszystkim zmienność większości instrumentów finansowych, utrzymuje się również w II kwartale, co powinno mieć przełożenie na kolejne, rekordowe wyniki XTB – uważa Adrian Apanel, zarządzający w MM Prime TFI. Oczekuje dalszego mocnego przyrostu nowo otwieranych rachunków oraz dalszej ekspansji geograficznej. – Na zwiększenie aktywności klientów, a co za tym idzie zysków spółki, wpływ będą miały obniżki stóp procentowych. Klienci nie chcą trzymać gotówki na depozytach z oprocentowaniem bliskim zera i próbują szukać innych sposobów na mnożenie oszczędności. Warto zwrócić uwagę na wciąż atrakcyjną wycenę spółki oraz jej potencjał dywidendowy po rekordowym 2020 r. Pozytywnie dla kursu akcji oceniam wyjście Enterprise Investors. Znaczący nawis podaży stanowił jeden z czynników ryzyka dla inwestujących w spółkę – dodaje.

Udany kwartał ma za sobą CD Projekt, działający w jednej z nielicznych branż, które korzystają z trwającej pandemii. W I kwartale producent gier znacząco poprawił swoje osiągnięcia sprzed roku, przebijając oczekiwania rynku. Przyczyniła się do tego przede wszystkim kontynuacja bardzo dobrej sprzedaży „Wiedźmina 3". – W ostatnich latach II kwartał był najlepszym wynikowo okresem dla spółki, m.in. w związku z licznymi wyprzedażami. Spółka umiejętnie wykorzystuje marketing do podtrzymania zainteresowania swoim flagowym produktem. Z drugiej strony jednak efekt Netfliksa i Covid-19 będzie stopniowo opadał, co może się przełożyć na niższą sprzedaż tego tytułu. Natomiast zarówno III jak i IV kwartał będą dla spółki nową rzeczywistością związaną z premierą gry „Cyberpunk 2077" – wskazuje Krzysztof Tkocz, analityk DM BDM. Jego zdaniem pozytywny wpływ tej produkcji na wyniki został już uwzględniony w cenie akcji.

Korzystne warunki do poprawy wyników wykorzystała Neuca. Rozszerzająca się pandemia spowodowała zwiększony popyt na leki i środki ochrony. Dzięki temu dystrybutor farmaceutyków może liczyć w tym roku na wynikowe żniwa. – Spółka, korzystając na ponad 15-proc. wzroście rynku, raportowała bardzo mocne wyniki I kwartału. W kontekście kolejnych kwartałów zwraca w nich uwagę dodatkowo wysoka efektywność, która może utrzymać rentowność w hurcie na wyższym niż w poprzednich latach poziomie – uważa Grzegorz Kujawski, analityk Trigona DM. Mocnymi stronami Neuki są: najszersza oferta na rynku (wsparcie sprzedaży), utrzymanie wysokiej dynamiki sprzedaży produktów własnych i dalsze rozszerzanie ich oferty (wzrost marży), dynamiczny przyrost aptek w zaawansowanych programach partnerskich (wsparcie sprzedaży, wzrost marży) oraz wysoka efektywność zarządzania kosztami (pozytywny efekt dźwigni operacyjnej).

Ograniczenia nałożone w związku z rozprzestrzenianiem się pandemii ominęły firmy działające w branży budowlanej. Kontrakty są na ogół realizowane bez większych zakłóceń, co przyczyniło się do poprawy wyników Torpolu. Wyniki za I kwartał okazały się istotnie lepsze rok do roku. – Chociaż spodziewamy się kontynuacji pozytywnych wyników w kolejnych kwartałach, trudno oczekiwać podobnej skali poprawy z uwagi na sezonowość. Wsparciem dla rezultatów w najbliższych kwartałach będzie relatywnie wysoki portfel zleceń, w którym stopniowo maleją udziały nisko marżowych kontraktów z lat ubiegłych, a jednocześnie strona koszów jest już zabezpieczona. Biorąc pod uwagę, że zamawiającym jest strona publiczna, a spółka nie widzi zagrożenia dla dostaw, wydaje się, że wynikom w dalszej części roku nie powinny ciążyć perturbacje związane z pandemią – uważa Adam Anioł, analityk BM BNP Paribas. Dodatkowymi atutami Torpolu są atrakcyjna wycena, mocny bilans i wysoka stopa dywidendy. Ryzykiem pozostaje natomiast ewentualna druga fala pandemii bądź opóźnianie przetargów w ramach programów utrzymaniowych.

Efektowną poprawą przychodów i zysków skutecznie przekonuje inwestorów do siebie Dino. W I kwartale sieć podtrzymała pozytywny trend. – Spółka raportowała dobre wyniki za I kwartał, odnotowując wysoką poprawę sprzedaży porównywalnej. Zwracamy uwagę, że tak wysoka dynamika sprzedaży porównywalnej będzie trudna do powtórzenia w II kwartale ze względu na efekt wysokiej bazy oraz słabszy popyt rok do roku w okresie Wielkanocy. Efekt wysokiej bazy w sprzedaży porównywalnej będzie się utrzymywał również w II półroczu – przewiduje Piotr Bogusz, analityk BM mBanku.

II kwartał pod wpływem zarazy

Wśród spółek przemysłowych pozytywnie wyróżnił się wynikami Arctic Paper. Producentowi papieru sprzyjają niskie ceny celulozy, będącej głównym składnikiem kosztów. Zarząd papierniczej grupy liczy się jednak z negatywnym wpływem pandemii zarówno w drugim, jak i III kwartale. – Od połowy marca zaczęliśmy dostrzegać osłabienie rynku oraz zmniejszający się popyt na nasze produkty. Istotny spadek popytu nastąpił w kwietniu i częściowo także w maju. Mamy już jednak pierwsze sygnały świadczące o odbudowie popytu na niektórych europejskich rynkach. Odmrażanie gospodarek przynosi efekty w postaci wzrostu zamówień, co oznacza, że dołek sprzedaży powinniśmy już mieć za sobą – wskazywał Michał Jarczyński, prezes Arctika, podsumowując wyniki I kwartału.

Lepiej od oczekiwań wypadł też Sanok RC, choć spółka nie miała szans na powtórkę wynikowych osiągnięć sprzed roku. Niestety, w perspektywie kolejnych kwartałów producent wyrobów gumowych musi się liczyć z niekorzystnym wpływem pandemii na wyniki. Efekt będzie widoczny w kwietniu, a także w maju i w czerwcu w związku z dużą liczbą zmniejszenia/odwołania zamówień przez klientów, co w szczególności ma dotyczyć segmentu motoryzacyjnego i mieszanek gumowych. – Silne pogorszenie wyników finansowych za II kwartał jest już w kursie akcji. Obecnie zakładamy odpowiednio 65- i 43-proc. spadek przychodów rok do roku w segmencie motoryzacyjnym i w całej grupie w II kwartale, a EBITDA prognozujemy na ledwie 6 mln zł. Wynik netto za II kwartał może spaść do -9 mln zł – szacuje Tomasz Rodak, analityk DM BOŚ.

Opinie

Adam Łukojć dyrektor departamentu zarządzania portfelami akcji, TFI Allianz

W raportach za I kwartał możemy zobaczyć pierwszy obraz wpływu epidemii na wyniki banków. Generalnie wyniki banków się pogorszyły – pogorszenie było często nieco większe od oczekiwanego, lecz nie było katastrofalne. Pandemia pomogła natomiast spółkom produkującym gry komputerowe. Wyniki tych spółek były bardzo dobre, choć nie zawsze sprostały wysokim oczekiwaniom analityków i inwestorów. Wydaje się, że w sezonie publikacji wyników za pierwszy kwartał spółki przemysłowe podobnie często zaskakiwały pozytywnie, jak negatywnie, a wpływ epidemii był widoczny jedynie w niewielkim stopniu. Mieszane wyniki opublikowały także spółki prowadzące sieci sklepów; w wielu przypadkach analitycy prawdopodobnie nie będą przywiązywali dużej wagi do tych wyników, gdy będą prognozowali przyszłe lata, traktując ostatnie miesiące jako okres wyjątkowy. Niewiele zaskoczeń przyniosły natomiast raporty spółek telekomunikacyjnych i energetycznych. Wyniki za pierwszy kwartał były w obu tych sektorach w miarę stabilne; wydaje się, że najbliższa przyszłość dla tych pierwszych powinna być umiarkowanie dobra, a gorsza – dla energetycznych. JIM

Emil Łobodziński doradca inwestycyjny, BM PKO BP.

Wyniki spółek za pierwszy kwartał były ostatnio pod szczególną uwagą inwestorów ze względu na istotny wpływ ograniczeń związanych z epidemią Covid-19 na poszczególne branże. Niemniej można stwierdzić, że nie ma tu istotnych zaskoczeń. Te branże, które miały wypaść dobrze, tj. telekomunikacja, producenci gier, spółki IT czy handel żywnością i farmaceutykami, faktycznie zaprezentowały solidne wyniki finansowe. Z kolei mocne pogorszenie rezultatów miało miejsce w branżach najbardziej poturbowanych przez spadek popytu i wprowadzone ograniczenia, tj. handel, część firm usługowych lub spółek przemysłowych. Przy czym zwłaszcza w segmencie produkcyjnym rozbieżności w kondycji firm potrafią być bardzo duże. Negatywnie zaskoczyła także część banków. Z kolei pozytywną niespodzianką wydają się być np. wyniki firm budowlanych czy deweloperów. Warto natomiast zaznaczyć, że większość negatywnego wpływu ograniczeń związanych z epidemią będzie widoczna dopiero w wynikach za drugi kwartał. JIM

Powiązane artykuły

REKLAMA
REKLAMA

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA