REKLAMA
REKLAMA

Oszczędzanie

TOP 10 lokat na 6 miesięcy. Kwiecień 2019 r.

Na rynku nie znajdziemy lokaty oprocentowanej wyżej niż 4 proc. w skali roku. Na taką stawkę mogą liczyć osoby zakładające depozyty na okres kwartału czy pół roku. W tym tygodniu sprawdzamy ile zarobią oszczędzający poszukujący najlepszych lokat na sześć miesięcy. Wkład jakim dysponują, to 10 tys. zł.
Foto: Adobestock

Najwięcej zaoferuje Nest Bank, który chce przyciągnąć do siebie nowych klientów. Na Nest Lokacie Witaj zapłaci 4 proc. w skali roku, jeśli klient założy ROR i zadeklaruje regularne wpływy na rachunek w wysokości minimum 1 tys. zł (klienci indywidualni) lub 6 tys. zł (klienci biznesowi). Osoby prowadzące działalność gospodarczą muszą też regularnie realizować przelewy do ZUS i US. Na depozyt można przelać od 1 tys. zł do 10 tys. zł.

Więcej niż przed miesiącem zarobią osoby wybierające ofertę Idea Banku. Na Lokacie Na Nowe Środki Plus oprocentowanie sięga 3,4 proc. w skali roku. Wspomniana lokata, to produkt dedykowany wyłącznie dla posiadaczy konta indywidualnego w Idea Banku. Wpłacić na nią można od 500 zł do 1 mln zł nowych środków. Ich saldo wyliczane jest jako nadwyżka środków ponad saldo wszystkich środków posiadanych przez klienta na rachunkach w Idea Banku liczonych na koniec 20 dnia miesiąca, poprzedzającego miesiąc kalendarzowy, w którym nastąpiła wpłata kapitału na rachunek Lokaty Na Nowe Środki Plus.

Aż o 1 pkt. proc. mniej oferuje trzecia lokata w naszych zestawieniu. Lokata Sprint oprocentowana jest stawką 2,4 proc. w skali roku. Toyota Bank dedykuje ją stałym klientom z kontem. Próg wpłat to: 3 tys. zł do 18 tys. zł, jednak każdy klient może założyć nawet dziesięć takich lokat.

2 proc. w skali roku płaci Bank Ochrony Środowiska. EKOlokata Zyskowna, to oferta dla posiadaczy konta. Odsetki otrzyma ten, kto aktywnie korzysta z karty debetowej wydanej do rachunku i wpłaca na depozyt nowe środki. Saldo nowych środków bank ustala w momencie otwierania lokaty jako nadwyżkę ponad sumę środków zgromadzonych na rachunkach klienta na dzień 31 marca 2019 r. Minimalna wpłata wynosi 1 tys. zł. Maksymalnie zdeponować można do 200 tys. zł. W tym przypadku bank pozwala również założyć więcej niż jedną lokatę.

Banki Millennium i Credit Agricole zapłacą za nowe środki 1,7 proc. w skali roku. Wystarczy zawnioskować o otwarcie Lokaty Horyzont Zysku lub Lokaty terminowej w Ofercie na nowe środki. Na oba depozyty można wpłacić od 1 tys. zł do 100 tys. zł. Credit Agricole nowe środki wylicza jako środki, które stanowią przyrost salda w stosunku do stanu środków zgromadzonych na koncie klienta w dniu 28 lutego 2019 r. W Banku Millennium dniem bazowym jest 17 października 2018 r.

Bez otwierania konta można założyć internetową e-Lokatę Tradycyjną w Getin Banku. Oprocentowanie depozytu wynosi 1,65 proc. w skali roku. Na start na depozyt można wpłacić już 500 zł i nie ma w tym przypadku kwoty maksymalnej.

Na 1,5 proc. w skali roku mogą liczyć klienci obsługujący swoje konta w PlusBanku czy mBanku. Ten drugi wymaga wpłaty nowych środków, zaś PlusBank założenia depozytu za pomocą aplikacji mobilnej. Obie instytucje przyjmują na lokaty kwoty przewyższające 1 tys. zł.

Oszczędności, które trafią na Lokatę Elastyczną w BGŻOptima mogą wypracować 1,4 proc. zysku w skali roku. Do otwarcia lokaty wymagany jest ROR i kapitał w minimalnej wysokości 1 tys. zł.

W BNP Paribas oprocentowanie Lokaty Promocyjnej spadło z 1,4 proc. do 1,3 proc. w skali roku. Tyle samo obiecuje swoim klientom eurobank na Lokacie mobilnej. Oba banki wymagają posiadania rachunku oszczędnościowo - rozliczeniowego. Wpłaty są różne: 1 tys. zł w BNP Paribas i od 200 zł w eurobanku. W tym drugim, oprocentowanie uzależnione jest od wysokości wkładu.

Ranking najlepszych lokat na 6 miesięcy zamyka Santander Consummer Bank z Lokatą Online Nowe Środki. Oprocentowanie depozytu wynosi 1,2 proc. w skali roku. Minimalna kwota wpłat, to 1 tys. zł, maksymalna – 400 tys. zł.

Powiązane artykuły

REKLAMA
REKLAMA

Wideo komentarz

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA