REKLAMA
REKLAMA

Obligacje

Wyprzedaż obligacji MCI

W środę po południu wstrzymany został obrót dwoma seriami obligacji wyemitowanych przez MCI Management Sp. z o.o. Papiery przy stosunkowo dużych obrotach zanotowały spadki o ponad 10 pkt proc.
Foto: Bloomberg

Na rynku Catalyst notowane są dwie serie papierów: wymagalne w czerwcu 2020 r. MCM0620 i dwa miesiące później MCM0820. Kurs tych pierwszych kształtuje się już na poziomie 78,5 proc po spadku z 99 proc, a tych drugich 88 proc. Wartość obu emisji wynosi łącznie prawie 45 mln zł.

Zabezpieczeniem obu serii obligacji jest zastaw rejestrowy do kwoty równej 150 proc. wartości nominalnej obligacji na 4.104.000 akcji MCI Capital SA, będących w posiadaniu spółki MCI Management Sp. z o.o.

Tanieją także obligacje wyemitowane przez MCI.PrivateVentures FIZ, które wśród inwestorów uplasowało papiery wymagalne w październiku 2020 r., listopadzie 2021 r. i lutym 2022 r. Ceny poszczególnych papierów kształtują się na poziomie 90 proc. lub nieznacznie poniżej tej ceny, co przekłada się na rentowność powyżej 12 proc. Obligacje wyemitowano w ramach programu o wartości do 200 mln zł, a łączna wartość trzech serii w obrocie to 110 mln zł.

Wyprzedaż jest prawdopodobnie pokłosiem problemów inwestorów MCI.PrivateVentures FIZ z umorzeniem certyfikatów inwestycyjnych.

Powiązane artykuły

REKLAMA
REKLAMA

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA