Medycyna i zdrowie

Mabion w ciekawym momencie

Polska spółka jest w trakcie prac nad włączeniem się w łańcuch produkcyjny szczepionki na Covid-19. Porządkuje też swój biznes. Czy jeszcze w tym roku znajdzie strategicznego inwestora?
Foto: materiały prasowe

Indeks WIG-leki od marcowego maksimum stracił ponad jedną czwartą. Najwięcej ważą w nim Celon Pharma (33,9 proc.) i Mabion (23,5 proc.). Notowania Mabionu w ostatnim czasie mocno się wahają. Na początku marca kurs sięgał 30 zł. Potem wystrzelił, notując lokalne maksimum 15 marca na poziomie 126 zł. Od tego czasu spadł o ponad połowę.

Szczepionka pod lupą

Inwestorzy czekają na wieści w sprawie włączenia się Mabionu w łańcuch produkcyjny szczepionki na Covid-19.

– Prace związane z podpisaną w marcu br. między Mabion a Novavax umową ramową postępują zgodnie z planem – informuje Adam Pietruszkiewicz, członek zarządu Mabionu. Dodaje, że spółka jest w stałym kontakcie z amerykańskim partnerem, a specjaliści z koncernu Novavax regularnie biorą udział w tych pracach, również na miejscu, w zakładzie spółki w Konstantynowie Łódzkim.

Foto: GG Parkiet

– Na początek maja mamy zaplanowany kolejny etap działań z osobistym udziałem dyrektora odpowiedzialnego za transfer technologii w koncernie oraz drugiego menedżera Novavax, który wcześniej nadzorował i z sukcesem ukończył proces transferu technologii u innego partnera Novavax – informuje Pietruszkiewicz. Dodaje, że teraz spółka opracowuje szczegółowy plan produkcyjny i wdraża metody analityczne, a następnie przejdzie do produkcji serii testowej.

– Zakładamy, że ukończenie najważniejszych z perspektywy transferu technologii i jego weryfikacji (w tym m.in. produkcji serii technicznej i testowej) działań nastąpi w okolicach połowy roku – mówi przedstawiciel Mabionu. Zastrzega, że termin może ulec zmianie z powodu niezależnych od spółki czynników, związanych z dostawami surowców.

– Wszystkie surowce niezbędne do wykonania serii technicznej i testowej są zamówione. Finalizujemy uzgodnienia z Novavax w sprawie ustalenia ostatecznej wersji zapisów umowy na produkcję komercyjną elementów szczepionki – podsumowuje Pietruszkiewicz.

Kiedy inwestor

W zeszłym tygodniu Mabion podpisał z Mylan Ireland aneks do umowy o współpracy z 2016 r. Firmy zdecydowały o wygaśnięciu wyłącznego prawa Mylanu do sprzedaży leku MabionCD20 w UE i krajach bałkańskich. Wygasnąć ma też prawo pierwszeństwa Mylanu do zawarcia umowy komercjalizacji Mabion CD20 na obszarze USA.

Foto: GG Parkiet

– Zawarcie aneksu do umowy z 2016 r. jest dla nas bardzo korzystne, ponieważ posiadanie prawa do dystrybucji Mabionu CD20 na strategiczne rynki otwiera nam możliwość pozyskania inwestora strategicznego w procesie, który zainicjowaliśmy w styczniu tego roku – przekonuje Dirk Kreder, prezes Mabionu. Nie wyklucza, że pozyskanie inwestora strategicznego może nastąpić jeszcze w tym roku.

– Wraz z doradcą (firmą Rothschild – red.) zidentyfikowaliśmy już podmioty, z którymi chcielibyśmy realizować dalsze etapy procesu. Kontynuacja partnerstwa z Mylan na innych rynkach niż europejski i amerykański potwierdza zdolność Mabionu do komercjalizacji CD20 w najbliższych latach – twierdzi prezes.

Kilka tygodni temu Mabion podpisał z inwestorami umowy objęcia oferowanych akcji serii U (2,43 mln sztuk). Cenę ustalono na 55 zł. W czwartek, po informacji o podpisaniu aneksu z Mylanem, akcje Mabionu mocno potaniały, a w piątek widać było odreagowanie. Po południu kurs rósł o ponad 5 proc., do 61 zł. To implikuje kapitalizację sięgającą 1 mld zł.

Powiązane artykuły


REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.