Medycyna i zdrowie

BioMaxima oczekuje, że marzec będzie udany

„Sprzedaż w miesiącach styczeń-luty osiągnęła wartość 3,86 mln zł. Po rekordowej sprzedaży w grudniu ubiegłego roku, zwłaszcza styczeń zaważył na mniejszej dynamice sprzedaży” - czytamy w komunikacie. Zaprezentowana sprzedaż rok do roku spadła 13,05 proc.
Foto: Adobestock

19 lutego zarząd podpisał umowę o dofinansowanie projektu „Prace badawczo – rozwojowe w zakresie opracowania grupy testów do oznaczania lekowrażliwości". Przyznana kwota dofinansowania wynosi 1,6 mln zł i stanowi 75 proc. wartości całego projektu netto. Prace badawcze będą prowadzone do końca 2021 r. wraz z jednostką naukową.

Projekt zakłada opracowanie testów MIC dla sześciu kolejnych grup związków przeciwbakteryjnych oraz przygotowanie pasków z dodatkiem inhibitorów enzymów inaktywujących antybiotyki lub związków chelatujących jony metali. To łącznie 30 nowych pasków antybiotykowych. Globalny rynek badania lekowrażliwości w 2017 r. miał wartość na poziomie 2,71 mld USD. Przewiduje się, że będzie on rósł w średnim tempie 5,1 proc. rocznie, osiągając w 2022 roku wartość 3,47 miliarda USD. Jak podkreśla spółka, jest ona jedynym producentem krążków antybiotykowych w Polsce oraz jednym z sześciu wytwórców w Europie.

2 marca spółka zgłosiła w Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych w Polsce (URPL), szybkiego testu do wykrywania IgG/IgM przeciwko 2019- nCoV Wuhan we krwi pełnej, osoczu lub surowicy, opracowanego przez Hangzou AllTest Biotech.

Do 14 marca spółka złożyła u producenta pięć zamówień, z tego trzy już są w transporcie, a kolejne dwa czekają na realizację.

„Emitent odbiera duże zainteresowanie nowymi testami ze strony publicznych i prywatnych zakładów opieki zdrowotnej, laboratoriów, szpitali, jednostek samorządu, uczelni, a także zakładów pracy. Zamówienia już otrzymane od kontrahentów na dzień publikacji raportu, prawie w całości pokrywają oczekiwane dostawy z pierwszych trzech transz" - dodaje spółka w komunikacie.

9 marca zarząd podjął decyzję o podwyższeniu kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego.Jednocześnie 6 marca 2018 r. rada nadzorcza podjęła uchwałę o wyrażeniu zgody na wyłączenie przez zarząd prawa poboru akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego. Proponowana cena emisyjna akcji zostanie ustalona na 5,00 złotych. Zarząd zaoferuje do 400 tys. akcji.

Walory BioMaximy w poniedziałek kosztowały 6,35 zł. Kapitalizacja to niemal 23,5 mln zł.

Powiązane artykuły


REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.