Handel i konsumpcja

Amica straciła na sprzedaży

W pierwszym półroczu przychody producenta AGD spadły 6,4 proc. Mimo iż na niektórych rynkach sytuacja poprawiała się szybciej
Foto: materiały prasowe

W całym półroczu wzrosty odnotowały takie rynki jak Polska, Niemcy i Ukraina.  Udział  rynku  polskiego  w  strukturze  przychodów  wzrósł  do  26,9 proc.,  a  regionu  Północ przekroczył 9 proc. w ślad za stabilną wartościowo sprzedażą na rynkach skandynawskich. Spadek sprzedaży w regionie Zachód (43,7 proc. przychodów) dotyczył przede wszystkim Wielkiej Brytanii i Francji, a w regionie Wschód – w  Rosji.

Ogółem grupa Amica zanotowała w pierwszej połowie 2020 r. 1,3 mld zł przychodów ze sprzedaży, co przy wzroście marży brutto na sprzedaży pozwoliło na wypracowanie 338,9 mln zł wyniku na tym poziomie. Ze względu na uwarunkowanie wypływające z pandemii koronawirusa zwiększony został odpis   na   zapasach oraz  powstały  jednorazowe  koszty  związane  z  optymalizacją  zatrudnienia (odpowiednio +1,3 mln zł rdr i +3,3 mln zł pozostałych kosztów operacyjnych),a  w  kosztach finansowych  na  bazie stosowanego modelu  wzrosły oczekiwane straty należności(+3,3mln zł rdr). Raportowany wynik EBITDA wzrósł rok do roku o 0,5 proc., do 87,9 mln zł, a zysk brutto – o 7,2 proc., do 56,5 mln zł. Po oczyszczeniu o wskazane powyżej zdarzenia, można mówić o wzroście skorygowanego wyniku EBITDA za pierwszą połowę roku 2020 o około 7 proc. rdr, a zysku brutto – o około 25 proc. rdr.

Powiązane artykuły


REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.