Handel i konsumpcja

Allegro potwierdza, że idzie na giełdę

Spółka dzisiaj ogłosi swoje plany związane z debiutem na warszawskim parkiecie. Celuje w 1 mld zł na rozwój i zmniejszenie długu. Akcje dostaną też pracownicy
Foto: materiały prasowe

W dokumentach ogłoszonych przed konferencją prasową spółka podała, że jej baza 12,3 mln zarejestrowanych użytkowników w 2019 r. wygenerowała sprzedaż o wartości 22,8 mld PLN (5,7 mld dol.) w roku zakończonym 31 grudnia 2019 r. oraz 28,4 mld PLN (7,1 mld dol.) w okresie 12 miesięcy zakończonym 30 czerwca 2020 r., czyniąc grupę największym detalistą na rynku e-commerce w Polsce.

Allegro oczekuje iż oferta obejmie emisję nowych akcji ze spodziewanymi wpływami brutto dla grupy w kwocie około 1 mld zł oraz sprzedaż akcji przez obecnych akcjonariuszy, w tym fundusze private equity oraz część dyrektorów i członków kierownictwa Grupy. Grupa zamierza przeznaczyć wpływy netto z emisji nowych akcji, wraz z kredytami w ramach nowej linii kredytowej, na spłatę istniejącego zadłużenia w celu poprawy swojej dźwigni netto. Celem grupy i jej akcjonariuszy jest znaczący udział akcji będących w wolnym obrocie (free float) po ich Dopuszczeniu do Obrotu. Oferta obejmuje  ofertę publiczną na terytorium Polski obejmującą: ofertę dla inwestorów detalicznych oraz  ofertę dla inwestorów instytucjonalnych jak również ofertę w Stanach Zjednoczonych dla wybranych nabywców instytucjonalnych oraz ofertę dla wybranych innych inwestorów instytucjonalnych poza USA i Polską. Grupa i akcjonariusze sprzedający zamierzają przydzielić inwestorom detalicznym około 5 proc. ostatecznej łącznej liczby oferowanych akcji.

Wszyscy pracownicy, którzy będą zatrudnieni przez grupę w dniu wejścia na giełdę i którzy nie posiadają akcji objętych w ramach historycznych uzgodnień inwestycyjnych, otrzymają jednorazową premię w formie akcji o wartości 10 tys. zł na pracownika, do której uprawnienia nabędą po 360 dniach od daty wejścia na giełdę. Prospekt emisyjny zostanie złożony w Luksemburskim Urzędzie Nadzoru Finansowego. Po zatwierdzeniu zostanie opublikowany na stronie internetowej Giełdy Papierów Wartościowych w Luksemburgu, a po notyfikowaniu jego zatwierdzenia przez CSSF do Komisji Nadzoru Finansowego, prospekt zostanie opublikowany na stronie internetowej Emitenta, dla celów informacyjnych, i na stronach internetowych współoferujących. Grupa zatrudniła Goldman Sachs International i Morgan Stanley & Co. International plc, jako globalnych koordynatorów i współprowadzących księgę popytu; Barclays Bank PLC, BofA Securities Europe SA i Citigroup Global Markets Limited oraz Dom Maklerski Banku Handlowego S.A. jako współprowadzących księgę popytu, oraz Santander Bank Polska S.A i BM PKO BP jako współprowadzących księgę popytu i współoferujących w Polsce w związku z ofertą dla inwestorów detalicznych; oraz Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, Erste Group Bank AG, Pekao Investment Banking S.A. i Raiffeisen Centrobank AG, jako współzarządzających, w przypadku realizacji oferty publicznej. Allegro podaje, że udział sprzedaży internetowej w polskim rynku handlu detalicznego istotnie wzrósł w ostatnich latach – z poziomu około 5,8 proc. w 2016 r. do około 8,4 proc. w 2019 r. grupa jest przekonana, że w dalszym ciągu istnieje duży potencjał wzrostu w tym obszarze, ponieważ udział sprzedaży internetowej w Polsce w całym rynku sprzedaży detalicznej znajduje się wciąż na stosunkowo niskim poziomie w porównaniu z innymi rynkami, w tym Wielką Brytanią (18 proc.) i Chinami (27 proc.). Obecny niski wskaźnik penetracji rynku przez sprzedaż online w połączeniu z zachodzącymi w świecie zjawiskami wspierającymi ten proces sprzyjają dalszemu wzrostowi polskiego segmentu e-commerce. W dokumencie grupa podaje, ze według prognoz rynek w najbliższych latach ma rosnąć średnio o 14 proc. rocznie.

Powiązane artykuły