Handel i konsumpcja

Zakupy coraz bardziej cyfrowe

Robienie zakupów odbywa się z coraz większym wykorzystaniem nowoczesnych technologii.
Foto: Flickr

Już 17 proc. Polaków kupuje za pośrednictwem smartfona przynajmniej raz w tygodniu, a 7 proc. nawet codziennie. 58 proc. inspiracji do zakupów szuka w mediach społecznościowych, a 39 proc. chętnie opłaca codzienne zakupy za pomocą płatności mobilnych. To wnioski z raportu firmy PwC, która przeprowadziła badanie w 27 krajach na próbie 22,5 tys. osób.

Choć postęp w tym kierunku jest zdecydowany, to widać także, że przewidywania o zniknięciu z rynku stacjonarnych sklepów były przesadzone. PwC w badaniu obserwuje, że globalne spadki w zakresie korzystania przez konsumentów ze sklepów tradycyjnych nie tylko wyhamowały, ale widać wyraźne odbicie. O ile w 2013 r. wymieniło je 43 ankietowanych, o tyle w 2015 r. już tylko 36 proc. Jednak od tego czasu zauważalny jest wzrost – w 2018 r. już 44 proc. badanych ponownie wymieniło handel tradycyjny, jeśli chodzi o korzystanie z niego podczas zakupów, co daje segmentowi pozycję zdecydowanego lidera. Z komputera na zakupach korzysta 20 proc. – w 2013 r. było to 27 proc. Rośnie z kolei wykorzystywanie kanałów mobilnych – tablety wymieniło 12 proc. badanych, a telefony komórkowe 17 proc.

– Przyszłość handlu zdecydowanie będzie polegała na wykorzystywaniu różnych kanałów, które będą się przenikały – mówi Krzysztof Badowski, lider zespołu handlu i produktów konsumenckich PwC w regionie.

Polacy chcą korzystać z urządzeń wykorzystujących rozwiązania oparte na sztucznej inteligencji – ma je już 13 proc. badanych, ale aż 40 proc. mówi, że zamierza je mieć. To choćby rozwiązania oferowane już w urządzeniach Amazon Echo czy Google Home, choć nadal niedostępnych z obsługą po polsku, to jednak także u nas dość popularnych.


Wideo komentarz