Handel i konsumpcja

Modern Commerce przejmie właściciela Moliera2.com za 100 mln zł

Modern Commerce przejmie 100% udziałów spółki IT Fashion Polska Group & Partners, właściciela marki Moliera2.com za 100 mln zł, podała spółka. Równolegle zostaną przejęte pozostałe udziały należącej do grupy spółki Mamissima.
Foto: materiały prasowe

Modern Commerce sfinansuje przejęcie właściciela marki Moliera2.com poprzez emisje akcji, o której zdecyduje zwyczajne walne zgromadzenie zwołane na 16 czerwca br. Zgodnie z propozycjami uchwał, emisja obejmie do 190 mln akcji. Środki pozyskane z emisji zostaną przeznaczone również na dokapitalizowanie i rozwój spółek zależnych, działalności operacyjną i inwestycyjną oraz refinansowania zobowiązań pożyczkowych i dalszy rozwój Grupy Modern Commerce w obszarze e-commerce fashion premium, podano.

"To bardzo ważny moment w naszej historii i jedna z największych tego typu transakcji na NewConnect. Przejmujemy spółkę większą od nas. O dużej skali działalności, zdywersyfikowanych przychodach, która wypracowuje solidne zyski. Potencjał przychodowy grupy po transakcji to istotnie powyżej 100 mln zł rocznie, a Moliera2.com będzie perłą w naszej Grupie" - powiedział członek Modern Commerce Maciej Tygielski, cytowany w komunikacie.

Modern Commerce w pierwszym etapie transakcji przejmie 80% udziałów w IT Fashion Polska Group & Partners, z czego 60% udziałów zostanie nabytych za 60 mln zł, a 20% udziałów zostanie wniesionych tytułem wkładu niepieniężnego na poczet podwyższonego kapitału zakładowego spółki. Jedynym warunkiem zawieszającym transakcje jest rejestracja przez właściwy sąd podwyższenia kapitału zakładowego Modern Commerce w drodze emisji akcji za łączną kwotę nie mniejszą niż 60 mln zł. Drugi etap transakcji dotyczy nabycia po 10% udziałów do 30 czerwca 2022 r. i 30 czerwca 2023 r, podano również.

"Moliera2.com idealnie wpisuje się w naszą działalność. Ma ugruntowaną pozycję na rynku z dużym potencjałem dalszego rozwoju. Razem tworzymy unikalny grupę e-commerce'owych projektów fashion premium, który będzie istotnym graczem na polskim rynku. Wchodzimy do pierwszej ligi sprzedaży internetowej dóbr luksusowych w Polsce. To doskonały fundament do dalszego dynamicznego wzrostu w najbliższych latach na bazie wielowymiarowej synergii selektywnie dobranych podmiotów Grupy " - podkreślił Tygielski.

Jak wskazano w materiale, Moliera2.com w ostatnich latach "dynamicznie rośnie", zwiększając sprzedaż i umacniając pozycję na rynku w kategorii fashion. Wartość sprzedaży internetowej ogółem wzrosła w ciągu dwóch ostatnich lat o 80%. Obecnie Moliera2.com współpracuje z około 350 projektantami i domami mody. W 2020 r. jego sprzedaż wzrosła 2,5-krotnie do 12,4 mln zł, zaś przychody całej firmy IT Fashion Polska Group & Partners Sp. z o.o wyniosły w ubiegłym roku 76,8 mln zł, w tym z kanału online ponad 50 mln zł, podano także.

"Tak jak ekskluzywny jest w naszej ocenie ten projekt oraz grupa klientów i partnerów marki Moliera2.com, tak potraktowaliśmy naszą ofertę skierowaną do inwestorów funduszy inwestycyjnych oraz zamożnych osób prywatnych. Jesteśmy podekscytowani możliwością zaproszenia do tej inwestycji podmiotów, które szukają ciekawej ekspozycji na rynek e-commerce. Jednocześnie chcemy docenić naszych bieżących akcjonariuszy mniejszościowych i planujemy umożliwić im proporcjonalne objęcia akcji po cenie równej cenie emisyjnej" - podsumował Tygielski.

Zarząd podjął decyzję, zgodnie z którą po zakończeniu emisji akcji, związanej z pozyskaniem finansowania na transakcję, podejmie działania, których celem będzie przeprowadzenie emisji kierowanej w pierwszej kolejności do aktualnych akcjonariuszy akcji dopuszczonych do notowania na NewConnect. Akcjonariusze ci będą mieli możliwość objęcia proporcjonalnej liczby akcji, tak by utrzymać udział w akcjonariacie, po cenie równej cenie emisyjnej z planowanej emisji, podkreślono.

Modern Commerce to grupa sklepów e-commerce związana z dobrami luksusowymi. Jest właścicielem sklepów internetowych ZłoteWyprzedaże.pl oraz Mamissima.pl - sklepu internetowego z akcesoriami i zabawkami dla dzieci.

IT Fashion Polska Group & Partners jest  właścicielem sklepu Moliera2.com. Pod  marką działa również sześć butików w wybranych miastach w Polsce w Warszawie, Poznaniu, Katowicach, Sopocie i Zakopanem.

Powiązane artykuły


REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.