Gospodarka - Świat

Udany rok dla dywidendowych graczy. Gdzie szukać okazji?

Spółki, które wydobywają surowce, w tym roku hojnie wynagrodziły akcjonariuszy. Stopy dywidendy w przypadku liderów na rynku były nawet dwucyfrowe. W kolejnym roku błysnąć mogą również banki.

Kwota dywidend wypłaconych w tym roku na całym świecie może sięgnąć 1,46 bln USD.

Foto: Bloomberg, michael nagle

Rok 2021 prawdopodobnie był rekordowy pod względem wypłacanych dywidend na całym świecie. Spółki dzielące się z akcjonariuszami zyskiem są szczególnie atrakcyjne w czasie wysokiej inflacji, którą aktualnie obserwujemy w wielu krajach. Gdzie szukać dywidendowych perełek?

Dwucyfrowe stopy

W tym roku trwało popandemiczne obicie gospodarcze, a wraz z nim poprawiła się sytuacja finansowa wielu spółek. Pozwoliło to na powrót wielu przedsiębiorstw do wypłaty dywidendy. Jak wynika z ostatnich szacunków firmy Janus Henderson Investor, firmy na całym świecie wypłacą w tym roku 1,46 bln USD dywidendy. To więcej, niż spodziewano się jeszcze kilka miesięcy temu, i wartość ta przekroczy poprzedni rekord 1,4 bln USD ustanowiony w 2019 r.

Jednym z liderów odbicia w wypłatach dywidend są w tym roku spółki surowcowe. Wspierają je rosnące notowania zarówno surowców energetycznych czy metali przemysłowych. Bloomberg Commodity Spot Index, który uwzględnia ceny kontraktów terminowych na 23 surowce energetyczne, metale i towary rolnicze wzrósł w tym roku o ponad 25 proc. Dzięki temu giganci są w stanie wypłacać dywidendy, których stopa jest nawet dwucyfrowa. Przykładem jest BHP Group, największa pod względem kapitalizacji spółka górnicza, której stopa dywidendy wynosi ok. 10 proc.

Firma ta dzięki rosnącym cenom rudy żelaza i miedzi w roku finansowym kończącym się 30 czerwca wypracowała 37,4 mld USD EBITDA, co oznacza wzrost o 69 proc. Zysk przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej wyniósł 17,1 mld USD i był o 88 proc. wyższy rok do roku.

Również Rio Tino, anglo-australijski gigant górniczy, który zajmuje się wydobyciem rudy żelaza, miedzi, diamentów, złota i uranu oraz innych materiałów może pochwalić się dwucyfrową stopą dywidendy. Roczna stopa wypłaty wynosi ponad 11 proc. Jednak zdaniem niektórych specjalistów, prawdopodobnie spółki wydobywające surowce nie utrzymają na długo lukratywnych dywidend.

– Wydaje się mało prawdopodobne, aby firmy wydobywcze mogły utrzymać ten poziom wypłat, biorąc pod uwagę ich zależność od zmiennych cen surowców – niektóre dywidendy już spadły – powiedziała Jane Shoemake, dyrektor inwestycyjny w firmie Janus Henderson. Jej zdaniem, zamiast tego siłą napędową w 2022 r. będzie kontynuacja powrotu do wypłat dywidend przez sektor bankowy.

Banki wracają do gry

Pożyczkodawcy są w tym roku w dużo lepszej pozycji, a perspektywy związane z podnoszeniem stóp procentowych również napawają optymizmem. Dzięki temu wiele banków w USA zwiększyło wypłacaną dywidendę. Najnowszym przykładem jest US Bancorp, który ogłosił, że 18 stycznia zwiększy dywidendę do 0,46 USD na akcje. To podniesie stopę dywidendy do atrakcyjnego 3,1 proc.

JP Morgan podniósł wypłacaną kwartalnie dywidendę do 1 USD na akcję, dzięki czemu stopa dywidendy wynosi około 2,5 proc. Z kolei Goldman Sachs w I połowie roku płacił 1,25 USD na akcję co kwartał, a obecnie jest to 2 USD, co daje ponad 2-proc. stopę dywidendy. Na udział w zyskach banków mogą liczyć także inwestorzy ze Starego Kontynentu.

Zgodnie z coroczną oceną ryzyka Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego europejskie banki miały dokonać w tym roku wypłaty dywidendy i wykupów akcji stanowiących 74,8 proc. zysków za rok 2020.

Hiszpański Banco Santander wypłacił dywidendę o stopie około 2 proc., podobnie jak francuski Societe Generale.

Pół wieku wypłat

Inwestorzy, którzy szukają pewnych firm dzielących się zyskiem, powinni skupić swoją uwagę na tzw. dywidendowych arystokratach. Spółki te wypłacają dywidendę nieprzerwanie od 25 lat, posiadają wysoką kapitalizację i nie obniżają wartości wypłat. W sumie warunki te spełnia 65 notowanych w USA spółek.

Spośród tego grona można jednak wyróżnić liderów, którzy dzielą się zyskiem od co najmniej pół wieku. Firmy te mają ugruntowaną pozycję na rynku, a ich niektóre produkty są znane na całym świecie. Mowa np. o Coca-Coli, (59 lat wypłacania dywidend), Johnson & Johnson (59 lat) czy Colgate-Palmolive (58 lat).

Najdłużej zyskiem dzielą się spółki Genuine Parts, Dover i Procter & Gamble. Cała trójka wypłaca dywidendę od 65 lat. Genuine Parts i Dover zajmują się tworzeniem szerokiej gamy produktów przemysłowych. W przypadku Genuine Parts stopa dywidendy wynosi około 1,2 proc., a dla Dover jest to około 2,6 proc. Z kolei Procter & Gamble, do którego należą takie marki jak m.in. Gillette, Head & Shoulders, Blend-a-Med czy Pampers, płaci dywidendę o stopie 2,5 proc. Oprócz dzielenia się zyskiem, notowania tych trzech spółek wzrosły w tym roku w tempie dwucyfrowym.

Najwięcej dywidendowych arystokratów notowanych jest na giełdach w USA, jednak również w Europie można znaleźć perełki, które od kilkudziesięciu lat dzielą się zyskiem. Przykładem jest szwajcarska grupa Nestle czy brytyjski Unilever. Firmy te zajmują się m.in. produkcją żywności, a ich pozycja na globalnych rynkach i stabilny biznes pozwalają co roku wypłacać dywidendę. W przypadku Nestle stopa dywidendy wynosi 2,5 proc., a dla Unilever to 3,7 proc.

Nie tylko dywidenda

Akcjonariusze oprócz wypłat dywidend mogą liczyć także na skup akcji. Według danych platformy finansowej Dealogic firmy na całym świecie zapłaciły 68 mld USD poprzez skup akcji od stycznia do listopada tego roku. To najwyższa wartość od 2018 r.

Dane pokazują, że Europa przewodziła w tegorocznym zestawieniu buy backów, z łączną kwotą 27,12 mld USD, a następnie Japonia 16,36 mld USD, podczas gdy firmy amerykańskie wydały około 8 mld USD na skup akcji.

– Wypłaty dla akcjonariuszy zwykle są opóźnione w stosunku do wzrostu zysków o kilka kwartałów, w 2022 r. powinniśmy więc zobaczyć, jak więcej kapitału zostanie zwrócone akcjonariuszom poprzez wykupy akcji i dywidendy – powiedział Bimal Patel, zarządzający funduszem Canada Life. – Spodziewamy się, że wydatki inwestycyjne, fuzje i przejęcia oraz dywidendy będą rosły w 2022 r., choć wolniej niż w 2021 r. Uważamy, że skup będzie jedynym obszarem, który mocno przyspieszy w 2022 r. – powiedział Bimal Patel.

A na których rynkach ten rok może być lepszy niż poprzedni?

– Pod względem geograficznym spodziewam się wyraźnego przyspieszenia wielkości wypłacanych dywidend w Europie Zachodniej (napędzanych głównie przez banki), gdzie wzrost może wynieść ponad 10 proc. w porównaniu z 2021 r. W USA zakładam wzrost realizowanych wypłat o około 5–7 proc. – mówi Tomasz Bursa, wiceprezes OPTI TFI.

Opinia

W 2022 r. kontynuacja wzrostu wypłacanych dywidend?

Tomasz Bursa wiceprezes OPTI TFI

Pod względem wypłacanych dywidend mijający rok był dla inwestorów bardzo udany i zdecydowanie lepszy od poprzedniego na co wpływ miało zarówno stopniowe przywracanie gospodarki globalnej do normalnego obiegu, a tym samym powrót do realizacji polityki dywidendy przez największe korporacje. Co więcej, niektóre spółki wypłacały inwestorom zaległe dywidendy w całości lub w części za rok 2020, co jeszcze bardziej podniosło stopy wypłat. Można zatem stwierdzić, że w ostatecznym rozrachunku pandemia Covid-19 nie wpłynęła znacząco na łącznie zrealizowane wypłaty, choć oczywiście mamy do czynienia z dużą polaryzacją pod względem sektorowym. Pod tym względem należy wyróżnić spółki wydobywające surowce przemysłowe oraz sektor technologiczny, na drugim końcu zaś spółki, których działalność została mocno dotknięta przez ograniczenia pandemiczne (branża rozrywkowa, lotnicza, turystyczna oraz samochodowa).

Patrząc na rok 2022, nadal zakładam kontynuację wzrostu realizowanych wypłat, na co ma wpływ przede wszystkim inflacyjne otoczenie gospodarki, napędzające nominalne zyski, ogólnie dobra koniunktura gospodarcza, relatywnie niskie zadłużenie największych korporacji, jak również zwiększenie wypłat wśród tradycyjnie dużych płatników dywidend – w sektorze finansowym (głównie przez poluzowanie restrykcji kapitałowych nakładanych rok temu przez nadzorców) oraz wydobycia surowców energetycznych na­pędzanych wysokimi cenami sprzedawanych produktów. dos

Powiązane artykuły


REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.