Gospodarka - Świat

Emerging markets z wysoką inflacją

Rosnące ceny energii będą testem cierpliwości banków centralnych rynków wschodzących.
Foto: Bloomberg

Wzrost cen energii grozi utrzymaniem inflacji na większości rynków wschodzących powyżej celów banku centralnego dłużej niż wcześniej oczekiwano, wywierając presję na wzrost lokalnych stóp procentowych. Ceny węglowodorów nadal wykazują tendencję wzrostową, ponieważ silne ożywienie popytu w wyniku ponownego otwarcia gospodarek oddziałuje z ograniczeniami podaży. Ceny ropy wzrosła do wieloletniego maksimum i istnieje potencjał, aby proces mógł wzrosnąć, biorąc pod uwagę, że przedsiębiorstwa użyteczności publicznej i przemysłowe w całym świecie można przestawić z drogiego gazu ziemnego i LNG na ropę. Rynki zareagowały, wyceniając kolejne podwyżki stóp procentowych w kilku krajach EM, zwłaszcza poza Azją. W krajach Europy Środkowo-Wschodniej wpływ cen energii na inflację zasadniczą jest zwykle bardziej stonowany, podczas gdy

banki centralne są bardziej cierpliwe niż w innych EM. W związku z tym zaostrzenie w tym regionie prawdopodobnie będzie nadal opóźniać się w stosunku do większości innych głównych EM – przewidują analitycy S&P Global Ratings.

Wyższe ceny energii mają negatywny wpływ netto na handel w większości głównych rynków wschodzących. Z wyjątkiem Rosji, Arabii Saudyjskiej i Kolumbii większość głównych EM to importerzy netto produktów energetycznych. Wpływ wyższych cen energii na inflację netto może oznaczać, że importerzy mogą zostać wzmocnieni przez potencjalnie słabszy kurs walutowy. Bilanse handlu zagranicznego są ogólnie w dobrej kondycji na całym świecie EM, biorąc pod uwagę silny eksport i gwałtowny spadek importu podczas kryzysu wywołanego pandemią. Jednak o ile działalność gospodarcza nadal się poprawia, wyższy rachunek za import energii może zacząć pogarszać salda na rachunku obrotów bieżących i zwiększać potrzeby  finansowania zewnętrznego wśród niektórych EM. Jego warunki pozostają zasadniczo korzystne, ale utrzymujące się wysokie ceny energii stanowią kluczowe pojawiające się ryzyko. Zainteresowanie lokalne ceny zaczęły rosnąć, ale w większości w sposób uporządkowany. Jednak większe obawy związane z wyższymi cenami energii przez dłuższy czas mogą: przyspieszyć wzrost stawek i zaostrzyć krajowe warunki finansowania. Utrzymujące się wysokie ceny energii mogą również skutkować przeszacowaniem oczekiwania na normalizację polityki pieniężnej w USA i prowadzą do mniej korzystnych warunków finansowania zewnętrznego.

Powiązane artykuły


REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.