Gospodarka - Świat

Niższe stopy w Rosji

Bank centralny obniżył dziś stopy procentowe o 0,25 punktu procentowego do 7,5 proc.. Uzasadnia to dużymi wahaniami na rynkach zagranicznych i rekordowo niską inflacją w Rosji.
Foto: Adobestock

Decyzję podjęła rada dyrektorów Banku Rosji na pierwszym w tym roku posiedzeniu. W komunikacie podkreślono, że rada będzie dalej obniżać kluczową stawkę  i dopuszcza przejście w 2018 r od umiarkowanie ostrej do neutralnej polityki kredytowo-pieniężnej.

W 2017 r rosyjski bank centralny sześć razy obniżał bazową stopę procentową; łącznie o 2,25 pkt. proc.. Po raz w połowie grudnia o 0,5 pkt. proc. do 7,75 proc., choć ekonomiści spodziewali się mniejszej obniżki. Wtedy uzasadnieniem było przede wszystkim niskie ryzyko inflacyjne w rocznym horyzoncie czasowym. Miało to związek z przedłużeniem porozumienia o ograniczeniu wydobycia ropy, tzw. OPEC+. Inflacja w

Rosji wciąż spada. Według danych za styczeń wyniosła 2,2 proc. Rosyjscy ekonomiści podkreślają wyważone działanie banku centralnego w sytuacji kiedy za granicą rynku finansowe są bardzo niestabilne, cena ropy spada, co nie pozostanie bez wpływu na rosyjski rynek, uzależniony od eksportu ropy i gazu.

W 2017 inflacja w Rosji wyniosła 2,5 proc. (Bank Rosji prognozował 4 proc.). Eksperci są zdania, że do połowy roku bazowa stopa procentowa spadnie do 7 proc., a do końca roku - 6,5 proc..


Wideo komentarz

Powiązane artykuły