Fundusze inwestycyjne TFI

Wciąż liczą się tylko fundusze dłużne

W ubiegłym miesiącu klienci do funduszy inwestujących w obligacje wpłacili około 640 mln zł netto. Z większości innych kategorii funduszy wycofali więcej pieniędzy niż wpłacili - wynika z danych Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami.
Foto: Fotorzepa, Marta Bogacz

Największym zainteresowaniem cieszyły się fundusze dłużne uniwersalne, które pozyskały 519 mln zł netto. Co ciekawe, dość spore napływy miały fundusze obligacji korporacyjnych. Trafiło do nich 163 mln zł netto. Kapitał odpływał z bardziej ryzykownych produktów. Fundusze akcji uniwersalne zanotowały przewagę umorzeń wielkości 306,5 mln zł. Po kilku spokojniejszych miesiącach umorzenia w wysokości 53,5 mln zł netto dotknęły również fundusze akcji małych i średnich spółek. Wyższe wypłaty od wpłat utrzymują się w funduszach absolutnej stopy zwrotu i tym razem saldo sprzedaży było 103 mln zł pod kreską.

Powiązane artykuły