REKLAMA
REKLAMA

Fundusze inwestycyjne TFI

Coraz bliżej skupu akcji

Quercus TFI drugi raz przesunął termin publikacji raportu finansowego za ubiegły rok. Pokazał natomiast wyniki wstępne i zapowiedział skup akcji.
Foto: Fotorzepa, Robert Gardziński

Zgodnie z raportem przychody Quercusa TFI w ubiegłym roku wyniosły 85,8 mln zł, co oznacza istotny spadek. W 2017 r. firma miała 119,1 mln zł przychodów. – Wyniki finansowe (bez zdarzeń jednorazowych) w 2018 r. były zgodne z oczekiwaniami. Głównym powodem spadku przychodów i zysku była niższa baza aktywów pod zarządzaniem, która na koniec roku wyniosła 2,51 mld zł, co oznacza 46-proc. spadek rok do roku – tłumaczy Piotr Płuska, wiceprezes zarządu i dyrektor departamentu operacyjnego Quercusa TFI.

– Zgodnie z uchwałą zarządu z 3 kwietnia 2018 r. musieliśmy oszacować negatywny wpływ ekspozycji na obligacje GetBacku, który wyniósł 31,3 mln zł. Jest to zdarzenie o charakterze jednorazowym – podkreśla Płuska.

Quercus podaje, że zysk netto – bez uwzględnienia zdarzeń jednorazowych – sięgnął w 2018 r. 21,1 mln zł, natomiast rok wcześniej było to 34 mln zł. Wynik netto, czyli razem z rezerwą na ekspozycję na obligacje GetBacku, wyniósł -10,2 mln zł. Zysk z działalności operacyjnej (bez zdarzeń jednorazowych) osiągnął 25,7 mln zł, co oznacza spadek z 41,1 mln zł rok wcześniej. W wynikach ujęto opłatę zmienną za zarządzanie, która w roku 2018 wynosiła 2,8 mln zł.

Na koniec ubiegłego roku Quercus TFI posiadał 32 mln zł środków pieniężnych i ekwiwalentów oraz dodatkowo ekspozycję na certyfikaty funduszu R2 FIZ (pośrednia ekspozycja na obligacje GetBacku, odkupione z funduszy detalicznych Quercusa).

Zarząd wskazuje, że skumulowany wynik finansowy za lata 2017–2018, pomniejszony o całkowitą wartość ekspozycji na obligacje GetBacku, daje nadwyżkę 14,6 mln zł.

– Tym samym taka kwota, o ile spełnione będą wymogi kapitałowe, może być przeznaczona na skup akcji własnych – zapowiada Quercus. TFI kolejne przesunięcie publikacji raportu tłumaczy „koniecznością dostosowania struktury logicznej pliku XML sprawozdania finansowego do aktualnego wzoru opublikowanego przez Ministerstwo Finansów". paan


Wideo komentarz

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA