Firmy

PEM: walne zwołane na żądanie Smorszczewskiego

14 stycznia odbędzie się NWZ. Zostało zwołane na żądanie spółki kontrolowanej przez Cezarego Smorszczewskiego. Ma być mowa o wycenie PEM i konflikcie interesów członków zarządu.

Cezary Smorszczewski

Foto: materiały prasowe

O tym, że Smorszczewski ma takie plany pisaliśmy kilka tygodni temu na łamach „Parkietu". Zdaniem tego inwestora warunki oferowane akcjonariuszom PEM w wezwaniu (i wymianie akcji) ogłoszonym przez MCI są nieatrakcyjne. Jego zdanie podziela m.in. Sebastian Buczek.

NWZ zwołano na 14 stycznia 2021 r. W porządku obrad znajduje się m.in. przedstawienie przez zarząd PEM sytuacji ekonomiczno-finansowej spółki i jej grupy kapitałowej, w szczególności oczekiwanego wpływu na jej przychody i koszty z tytułu rozliczenia transakcji sprzedaży ATM, planowanej oferty publicznej Answear.com, a także innych znaczących aktywów w ramach funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez MCI Capital TFI. Ma się też odbyć dyskusja na temat sytuacji ekonomiczno-finansowej spółki, przedstawienie przez zarząd PEM realizacji strategii i wieloletnich planów przyjętych w poprzednich latach, w szczególności przed publiczną ofertą, która miała miejsce w 2015 r.

Kolejna kwestia to przedstawienie przez zarząd PEM polityki zarządzania konfliktem interesów w związku z zasiadaniem w organach PEM oraz MCI Capital ASI tych samych osób, które również stanowią połowę składu zarządu MCI Capital TFI.

W porządku obraz znajdziemy też podjęcie uchwały o zobowiązaniu zarządu spółki do pilnego opracowania strategii na kolejne lata oraz wieloletniego planu finansowego, przedstawienie przez zarząd PEM uzasadnienia i przesłanek przyjęcia planu połączenia PEM i MCI Capital, a w szczególności przedstawienie pełnej wersji tzw. fairness opinion" sporządzonej przez Grant Thornton. Jeden z projektów uchwał zakłada też podjęcie uchwały w przedmiocie zawieszenia procesu połączenia PEM i MCI Capital ASI. W porządku obrad wymieniono też zmiany w składzie rady nadzorczej.

MCI i PEM są kontrolowane kapitałowo przez Tomasza Czechowicza (prezes obu spółek). Znaczące pakiety PEM mają też m.in. Mezzanine Capital oraz wspomniana już spółka CKS Inwestycje Smorszczewskiego. Z naszych informacji wynika, że pierwszy z podmiotów zapatruje się na aktualną propozycję MCI pozytywnie. Drugi natomiast liczy na wyższą wycenę.

– W mojej ocenie cena oferowana przez podmioty z grupy MCI i pana Tomasza Czechowicza za akcję PEM jest znacząco niska – mówił na łamach „Pakietu" na początku grudnia Smorszczewski. 10 grudnia ruszyły zapisy na sprzedaż akcji PEM w wezwaniu ogłoszonym przez spółki MCI Capital ASI, MCI Management Sp. z o.o. i Tomasza Czechowicza. Cena w wezwaniu to 15 zł (aktualny kurs to 14,9 zł), co stanowi premię w wysokości 17 proc. względem ceny minimalnej wynikającej z przepisów. Zapisy potrwają do 8 stycznia 2021 r.

Private Equite Managers zadebiutowało na GPW w 2015 r. Cena akcji w ofercie publicznej wyniosła 111 zł. Po debiucie kurs zanotował maksimum na poziomie 150 zł, potem zaczął spadać.

Powiązane artykuły


REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.