Firmy

Jesienne polowanie na dywidendy

Sezon największych żniw już za nami, ale jest jeszcze kilka spółek, które w najbliższych tygodniach wypłacą akcjonariuszom premie z zysku.
Foto: Adobestock

W najbliższych dniach przypada dzień ustalenia prawa do wypłaty dywidendy w kilku spółkach notowanych na rynku głównym GPW. Najwyższą stopę dywidendy, sięgającą 4 proc., zaoferuje Ambra.

Przesunięty rok obrotowy

Zarząd Ambry rekomendował, by za rok obrotowy 2020/2021, zakończony 30 czerwca, wypłacić dywidendę w wysokości 0,95 zł na akcję. We wtorek odbyło się walne zgromadzenie, które miało zdecydować w sprawie podziału zysku. Do czasu zamknięcia tego wydania gazety spółka nie opublikowała podjętych uchwał. Propozycja zarządu, przy wtorkowej cenie akcji, implikuje stopę dywidendy wynoszącą 3,8 proc. Proponowanym (w projektach uchwał) dniem ustalenia prawa do dywidendy był 3 listopada. Czyli ostatnim dniem, w którym można kupić akcje z prawem do dywidendy, jest de facto piątek 29 października. Wypłatę zaproponowano na 10 listopada.

Z kolei w spółce Grodno akcjonariusze w poniedziałek zdecydowali o wypłacie ponad 3,2 mln zł, czyli 0,21 zł na akcję. Ponad 7 mln zł, czyli pozostała część zysku za rok trwający od 1 kwietnia 2020 r. do 31 marca 2021 r., trafi na kapitał zapasowy. Dzień ustalenia prawa do dywidendy to 2 listopada (czyli akcje trzeba kupić najpóźniej 28 października), a wypłaty 10 listopada. We wrześniu konsorcjum banków zgodziło się na wypłatę przez Grodno dywidendy za miniony rok obrotowy i tym samym spełniony został warunek pozytywnej oceny rady nadzorczej dotyczącej wniosku zarządu. Stopa dywidendy w Grodnie, przy wtorkowej cenie akcji, wynosi skromne 1,2 proc.

Zaliczki pod lupą

Na nieznacznie wyższą, wynoszącą 1,4 proc., stopę liczyć mogą akcjonariusze Banco Santander. Środa 27 października jest ostatnim dniem na zakup akcji z prawem do wypłaty (dniem dywidendy jest 1 listopada). Rada dyrektorów banku zatwierdziła już wypłatę śródrocznej dywidendy w wysokości 4,85 eurocenta (około 0,22 zł) na akcję.

W tym tygodniu warto mieć na uwadze również spółkę BoomBit. Piątek 29 października to ostatni dzień na zakup jej akcji z prawem do wypłaty (dzień dywidendy to 3 listopada, a wypłaty 10 listopada). Spółka wypłaci zaliczkę w wysokości 0,24 zł na akcję. Łącznie na ten cel przeznaczy ponad 3,2 mln zł. Stopa dywidendy wynosi 1,3 proc.

Zdecydowanie wyższa będzie w Archicomie, który też zapowiedział zaliczkę. Wyniesie ona 1,24 zł na akcję, co implikuje stopę dywidendy przekraczającą 5 proc. Ale na tę wypłatę trzeba jeszcze poczekać: zaplanowano ją na 26 listopada. Będą do niej uprawnieni akcjonariusze posiadający akcje 19 listopada (czyli ostatnim dniem na zakup jest 17 listopada). Wypłatę zaliczki planuje też m.in. Krynicki Recykling, ale tu terminy są jeszcze bardziej odległe (grudzień).

Powiązane artykuły


REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.