Finanse

GPW Benchmark dostosowuje stawki

GPW Benchmark opublikował nową dokumentację dla stawek referencyjnych WIBOR i WIBID. To kolejny krok w drodze do dostosowania tych stawek referencyjnych do wymogów europejskich
Foto: Adobestock

GPW Benchmark, organizator Fixingu stawek referencyjnych WIBID i WIBOR, opublikował „Nową dokumentację stawek referencyjnych", która wejdzie w życie 1 lutego 2018 r. W jej skład wchodzą „Kodeks postępowania uczestników Fixingu WIBID i WIBOR" oraz „Regulamin stawek referencyjnych WIBID i WIBOR".

Kodeks postępowania reguluje relacje między GPW Benchmark, a bankami będącymi uczestnikami Fixingu stawek referencyjnych. Dokument prezentuje zakres rekomendowanych przez GPW Benchmark polityk, procedur i standardów postępowania banków, zgodnych z wymaganiami europejskiej reformy wskaźników referencyjnych.

Regulamin stawek referencyjnych jest dokumentem określającym zasady opracowywania wspomnianych stawek referencyjnych i ich publikacji oraz zasady ich stosowania przez użytkowników, takich jak na przykład instytucje kredytowe, emitenci papierów wartościowych czy fundusze inwestycyjne.

Przypomnijmy, że GPW od 30 czerwca, poprzez swoją nową spółkę GPW Benchmark, będzie pełnić obowiązki organizatora fixingu stawek referencyjnych WIBID i WIBOR. To następstwo przejęcia obsługi od Stowarzyszenia ACI Polska i w konsekwencji wejścia w życie nowego regulaminu fixingu tych stawek, który obowiązuje od 30 czerwca. Nowy regulamin wprowadza zmiany w zakresie organizatora fixingu stawek referencyjnych oraz agenta kalkulacyjnego. Obie te funkcje będzie pełnić GPW Benchmark.

Zmiana dokumentacji wynika bezpośrednio z konieczności dostosowania stawek referencyjnych WIBID i WIBOR do wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1011 z dnia 8 czerwca 2016 r. w sprawie indeksów stosowanych jako wskaźniki referencyjne w instrumentach finansowych i umowach finansowych lub do pomiaru wyników funduszy inwestycyjnych.

– Stawki referencyjne pełnią kluczową rolę w polskiej gospodarce, stanowiąc podstawę oprocentowania przeważającej części kredytów, jak również wyceny wielu instrumentów finansowych. Nadrzędnym celem działań GPW Benchmark jest wzmocnienie stawek referencyjnych WIBID i WIBOR, aby były one wiarygodne, adekwatne oraz reprezentatywne – mówi Rafał Wyszkowski, prezes GPW Benchmark. Szacuje się, że stawki te są wskaźnikiem bazowym dla umów kredytowo-depozytowych o wartości 850 mld zł, obligacji rządowych o zmiennym oprocentowaniu oraz obligacji 147 emitentów notowanych na Catalyst

Zdaniem GPW Benchmark publikacja dokumentów stanowi ważny krok do skutecznego dostosowania stawek referencyjnych WIBID i WIBOR do europejskich i światowych standardów. - Dalsze działania w tym kierunku będziemy podejmować angażując kluczowych interesariuszy, takich jak NBP, KNF, UOKIK oraz instytucje rynku finansowego – zapowiada Wyszkowski.

Nowa dokumentacja stawek referencyjnych zastępuje dotychczas obowiązujący „Regulamin Fixingu stawek referencyjnych WIBID i WIBOR". Aktualny „Kodeks postępowania uczestników Fixingu WIBID i WIBOR" oraz „Regulamin stawek referencyjnych WIBID i WIBOR" są dostępne na stronie internetowej GPW Benchmark.


Wideo komentarz